9 ka armadong aksyon, gilunsad sa BHB sa 5 ka prubinsya

,

Sunud-sunod nga armadong aksyon ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Aurora, Albay, Camarines Sur ug Norte, ug Negros Occidental sa milabayng mga semana. Ang maong mga atritibong aksyon kabahin sa paghatag-hustisya sa katawhang biktima sa militarismo ug pasistang pagpangatake sa militar.

Sa Aurora, pito ka sundalo sa 91st IB ang napatay sa armadong aksyon sa BHB sa kabukiran sa Barangay Diteki, San Luis, Aurora niadtong Hunyo 9 sa buntag. Lakip sa mga sundalong napatay si Corporal Noel F. Caya. Gilimod sa 91st IB ang uban pang namatay sa panagsangka.

Magkadungan nga operasyong harasment ang gilunsad sa BHB-Albay batok sa duha ka detatsment sa militar niadtong Hunyo 10. Usa dinhi ang batok sa detatsment sa CAFGU sa Barangay Pantao, Libon. Gisundan kini sa operasyon batok sa detatsment sa paramilitar sa Barangay Cuyaoyao, Pio Duran.

Niadtong adlawa, gilunsad sa mga Pulang manggugubat sa Camarines Sur ang tulo ka armadong aksyon batok sa mga kampo sa 81st IB. Giatake sa BHB ang mga detatsment sa militar sa Barangay Inoyunan, Bula ug sa Barangay Cambalidio, Libmanan. Giisnayp usab sa usa ka yunit sa BHB ang mga sundalong nagpahigayon og Retooled Community Service Program o RCSP sa Barangay Calabnigan, Libmanan.

Sa Camarines Norte, tulo ka sundalo ang kumpirmadong kaswalti sa atake sa BHB sa mga tropa sa 9th IB sa Purok 5 sa Barangay Canapawan, Labo niadtong Hunyo 8. Gipabuthan sa mga Pulang manggugubat ang usa ka tim sa mga sundalong mopuli sa ilang gibasehan sa ala-1 sa kaadlawon.

Sa Negros Occidental, gipabuthan sa BHB-South Central Negros ang detatsment sa CAFGU sa Barangay Hilamunan, Kabankalan City niadtong Hunyo 13.

9 ka armadong aksyon, gilunsad sa BHB sa 5 ka prubinsya