Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

 

Itigil ang pambobomba. Nagprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Hulyo 17 ang mga grupo ng karapatang-tao, magsasaka at pambansang minorya para kundenahin at ipatigil ang pamboboma mula sa ere sa kanilang mga komunidad. Ang gayong mga pambobomba ay bahagi ng militarisasyon sa kanayunan na nagpapalala sa kalagayan ng mga magsasaka at katutubo.

Napipintong tanggalan, nilabanan sa RITM. Nagprotesta noong Hulyo 18 ang mga manggagawang pangkalusugan ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) para igiit ang dagdag-sahod, pagbibigay ng mga naantalang alawans at para ipahayag ang pagtutol sa planong pag-abolish sa institusyon. Anila, magdudulot ng malawakang tanggalan ang planong ito, na inilulusot sa tabing ng pagtatayo ng Philippine Center for Disease Prevention and Control.

Itigil ang pagkakaso ng terorismo! Nagtipon noong Hulyo 6 sa Sumulong Park sa Antipolo, Rizal ang mga grupo ng karapatang-tao at estudyante sa Southern Tagalog para kundenahin ang pagsasampa ng AFP at 59th IB ng gawa-gawang mga kaso ng terorismo na isinampa laban sa apat na aktibista sa rehiyon. Bago nito, nagprotesta rin ang naturang mga grupo sa harap ng DoJ sa Maynila.

Mga protesta