Pilipinas, suki ng kriminal na kumpanyang Elbit System

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Bilyun-bilyong pisong pera ng sambayanang Pilipino ang nakopo ng Elbit Systems, isang kumpanyang Israeli, na isa sa pangunahing suplayer ng armas para sa diumano’y “modernisasyon” ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Pinakahuli dito ang dalawang lumang ATR 72-600, mga eroplanong komersyal na kukumpunihin para magamit sa mga operasyong sarbeylans at kombat. Nagkakahalaga ang kontrata para rito ng $114 milyon o ₱3.135 bilyon kada isang eroplano.

Ang Elbit ang pinakamalaking kumpanyang Israeli na tuwirang sangkot sa henosidyo sa mamamayang Palestinian at itinuturing na kriminal sa digma. Mula pa 2007, ang kumpanyang ito ay nasa listahan ng Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement, isang kilusang pinangunahan ng mamamayang Palestino na suportado ng maraming grupo sa mundo. Panawagan ng kilusang ito ang iboykot, iatras ang pamumuhunan at patawan ng parusa ang mga kumpanyang Israeli na sangkot sa iligal na okupasyon ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine, at pagpapanatili sa pader na West Bank na nagkukulong sa mga Palestino sa tinaguriang “pinakamalaking kulungan” sa mundo.

Ang Israel ang pangunahing katuwang at kasosyo ng US sa Middle East. Ito ang tumatanggap ng pinakamalaking ayudang militar ng US sa buong mundo, labag sa resolusyon ng United Nations Security Council noong 1982 na nanawagan para sa komprehensibong embargong militar laban sa bansa. Mahigpit na magkaugnay ang mga industriyang militar ng dalawang bansa.

Konsistent sa pagiging tutang hukbo ng US, “suki” ang AFP ng mga luma at kinumpuning armas ng Elbit. Kalakhan sa mga kontrata ay iginawad noong panahon rehimeng Duterte ay ipinagpapatuloy ng kasalukuyang rehimeng Marcos.

Kabilang sa sumusunod ang mga gamit-militar na binili o pinakumpuni ng AFP sa Elbit:

  • tangkeng Sabrah na bubuuin bilang 1st Tank Battalion Armor Division na ibabase sa Tarlac. Nagkakahalaga ang kontrata para sa mga ito ng ₱9.4 bilyon. Ang mga tangke ay gawa ng General Dynamics Land Systems, isang kumpanyang Amerikano.
  • tangkeng M125A2 na dumating noong Disyembre 2021. Ilan sa mga ito ay idineploy sa 76th IB sa Barangay San Luis, Mamburao, Occidental Mindoro; sa 3rd ID para gamititin ng militar sa Central at Western Visayas; at sa 4th Mechanized IB sa Pantao Ragat, Lanao del Norte.
  • Merkava IV-based armored bridgelayer na nagkakahalaga ng $27.7 milyon na naideliber noong Hulyo 2022. Ang Merkava bridgelayer ay mga tangkeng gawa ng Leonardo DRS, isang pribadong kontraktor ng militar ng US, na kinumpuni ng Elbit.
  • Autonomous Truck Mounted howitzer System (ATMOS) na nagkakahalaga ng $47 milyon o ₱215.41 milyon kada isa. Nakadeploy ang mga ito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Maguindanao, at 3rd ID sa Western Visayas. Binuo at sinanay ng AFP ang 10th Field Artillery Battalion noong 2022 para mag-opereyt ng mga ito.
  • M-17 hinihilang howitser na nagkakahalaga ng ₱410.85 milyon at idineploy sa iba’t ibang batalyon kabilang sa 7th Field Artillery Battalion sa Butuan City.
  • THOR at iba pang drone o unmanned aerial vehicle (UAV) at mga istasyon nito sa lupa na nagkakahalaga ng $163 milyon (₱8.965 bilyon).
  • mga UAV na nagkakahalaga ng $175 milyon. Binubuo ito ng siyam na Hermes 900 at apat na Hermes 450 na nasimulang paliparin sa bansa noong Agosto 2019

kontrata para sa pagkabit ng remote controlled weapons system sa 100 M-113 armored personnel carriers. Ang mga APC na ito, na binigay ng US noong 2014, ang ginamit sa pagsalakay ng AFP sa Marawi City noong 2017.

Liban sa mga ito, sangkot ang Elbit sa pagtatayo ng Armor Maintenance Depot ng Philippine Army sa Camp O’Donnell sa Barangay Santa Lucia sa Capas, Tarlac. Dito ilalagak ang mga kinumpuni ng Elbit na armor at mechanized na sasakyan ng AFP. Noong Abril, pinalayas ng “installation battalion” ng militar ang daan-daang magsasaka at residente ng Barangay Santa Lucia at Barangay Lawy para bigyan-daan ang ekspansyon ng kampo militar na ito.

Pilipinas, suki ng kriminal na kumpanyang Elbit System