Al-Aqsa Flood, bag-ong ang-ang sa armadong pagsukol sa Palestine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nahibulong ang kalibutan dihang gilunsad sa Izz ad-Din al-Qassam Brigades, ang armadong pako sa grupong Hamas sa Palestine, ang mapangahasong armadong aksyon nga mibuak sa terorismo ug hugot nga kontrol sa Israel sa Gaza. Ang aksyon nga gitawag og Al-Aqsa Flood nagsugod niadtong kaadlawon sa Oktubre 7 sa pagbuhi og mga misayl nga mitarget sa mga base ug pwersang militar sa Israel.

Gisundan kini sa pag-atake sa liboan ka armadong Palestinian nga mibuslot sa daw pangpriso nga koral nga gitukod sa Israel palibot sa Gaza. Paspas nilang napukan ang mga pwersang Israeli ug gatusan ka pwersa niini ang nabihag sa gubat.

Gitin-aw sa Hamas nga una, ang Al-Aqsa Flood usa ka depensibong armadong aksyon nga tubag sa 75-ka-tuig na nga pag-antus sa katawhang Palestinian ilalum sa brutal nga pagpanakop sa Israel. Ikaduha, nagsubay kini sa mga lagda sa gubat kung asa nag-unang target ang mga armadong pwersa sa Israel ug gihatagan niini og pagtagad ang kaluwasan sa mga sibilyan.

“Sa milabayng 75 ka tuig, nanghinangup ang katawhang Palestinian sa kagawasan ug paghukum sa kaugalingon,” matud sa lider sa Hamas sa usa ka nakabidyong pamahayag. Ang maong batakang katungod gibabagan sa okupasyon sa Israel ug pagkainutil sa internasyunal nga komunidad nga barugan ang obligasyon niini subay sa labing daghan nang resolusyon sa United Nations aron makab-ot ang nasudnong katungod sa Palestine.

“Walay makapakgang sa katungod sa kinsamang katawhang gisakop nga mosukol sa mananakop pinaago sa unsaman ug tanang pamaagi, lakip ang armadong pagsukol,” matud sa Hamas. Matud niini, kanunay na kining nagpahimangno sa pag-ulbo sa kasuko sa mga Palestino tungod sa walay puas ug grabeng kabangis sa Israel. Lakip dinhi ang subli-subling pagpangatake sa mga pwersang Israeli sa moske sa Al-Aqsa, usa ka balaan nga lugar alang sa mga Palestino, okupasyon sa nahabilin nilang mga teritoryo sa Jerusalem, ug pagtotyur sa mga bilanggong pulitikal. Gipangatarungan usab sa Hamas ang walay pugong nga pagpulbos sa Israel sa Gaza sa milabayng 17 ka tuig ug ang pagkoral sa syudad aron ibalhog sa gitawag og “pinakadakung walay atop nga prisohan” ang minilyong Palestinian.

“Ang bantugang pagsukol sa mga Palestino nag-abli sa bag-ong kapitulo sa pakigsangka alang sa dignidad,” saysay sa Masar Badil (Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement.)

Nanawagan usab ang Popular Front for the Liberation of Palestine sa tanang mga Palestino sa West Bank, Al Quds ug sa mga teritoryong gisakop sa Isreal nga “molihok ug padilaabon ang usa ka kumprehensibong intifada (pag-alsa sa masa) atubangan sa kriminal nga kaaway ug tigsunod niining mga setler” isip tubag sa pagpangmasaker sa Israel.


Brutal nga okupasyon

Bangis nga gipapha ang nasud nga Palestine noong 1948 sa gitawag nga Al Nakba (Ang Dakung Katalagman) kadungan sa pagtukod sa estadong Israel. Gibanabanang 500 ka komunidad ang giguba, 15,000 Palestinian ang gipatay ug 750,000 ang gipalayas sa kanhing mga Zionistang paramilitar. Gisakop niini ang 78% sa kanhing nasud Palestine, ug ang bugtong magkabulag nga tipak sa West Bank ug Gaza ang gibilin para sa mga Palestinian.

Sa misunod nga mga dekada, liboan pang Palestinian ang gipatay ug minilyon ang gipalayas sa walay katagbawang pagpangilog og yuta ug rekurso sa Zionistang rehimen. Mikabat sa 250 ka “settlement” ang iligal nga gitukod niini sa West Bank ug East Jerusalem. Sa East Jerusalem pa lang, mikabat sa 100,000 ka ektarya ang giilog sa Israel.

Kontrolado sa Zionistang rehimen ang bahandi ug rekurso ug matag aspeto sa kinabuhi sa Palestinian, ilabina sa West Bank. Kakunsabo ang Palestinian Authority nga gitukod ug ginapondohan sa Israel ug US, gipwesto niini ang pasistang makinarya aron sumpuon ang tanang pagsukol sa katawhang Palestinian ug hinay-hinay nga paphaon ang ilang kaliwatan. Gawas sa adlaw-adlaw nga pagpangdaugdaug ug kabangis, dili moubos sa upat ka mayor nga kampanyang militar ang gilunsad niini sa Gaza gikan 2007 sa pagsulay nga paluhuron ug pukanon ang pagsukol sa katawhan dinhi.

Al-Aqsa Flood, bag-ong ang-ang sa armadong pagsukol sa Palestine