Mga protesta para sa Palestine, miulbo sa tibuok kalibutan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishChinese

Gatusan ka libong katawhan sa lain-laing nasud ang midagsa sa mga kalsada isip suporta sa pakigbisog sa katawhang Palestinian alang sa tinuod nga kagawasan ug batok sa gyerang henosidyo sa Israel. Mikaylap ang mga lihok-protesta sa 40 ka nasud ug sa lain-laing syudad niining mga nasura.

Gibatukan sa mga raliyista ang sistematikong disimpormasyon nga ginapaklap sa Israel, US ug mga nasud nga nagasuporta sa henosidyo nga ginasangyaw sa higanteng imperyalistang makinarya sa masmidya ug bisan sa social media. Matud nila, dili “gyera” o “bangi sa Israel-Hamas” ang gakahitabo sa Gaza kundili usa ka dayag nga henosidyo.

Sa Pilipinas, liboan ka katawhang Moro ang nagprotesta sa mga syudad sa Marawi ug South Cotabato. Nakigduyog sila sa katawhang Palestinian. Gikastigo sa pipila ka lider-Moro ang pagsuporta ni Ferdinand Marcos Jr sa Israel bisan og liboan na ang gipamatay niining Palestino. Naglunsad usab og mga protesta isip pakighiusa ang mga nasudnon-demokratikong organisasyon sa Quezon City.

Niadtong Oktubre 13, gilunsad ang mga lihok-protesta sa Jordan, Lebanon, Syria, Iran, Iraq, Pakistan ug Egypt sa gitawag og “Byernes sa Al-Aqsa Flood.” Giilang balaan ang Al Aqsa dili lamang sa katawhang Palestinian kundili bisan sa uban pang mga Arabo ug mga nagatoo sa Islam.

Sa US ug Canada, miulbo ang mga protesta sa mayor nga mga syudad, lakip sa New York nga gisalmutan sa mga Jew ug biktima sa henosidyo sa mga Nazi. Niadtong Oktubre 19, gisulod sa mga raliyista ang lawak sa Kongreso sa US aron ipanawagan ang pagpahunong sa henosidyo ug pagpatuman og hunong-buto. Kadungan ang protesta sa pagbisita sa presidente sa US nga si Joseph Biden sa Israel aron ipakita ang hingpit nga suporta sa iyang rehimen kang Benjamin Netanyahu, prime minister sa Zionistang rehimen.

Sa United Kingdom ug Australia, liboan ang misalmot sa mga vigil ug protesta sa mga nag-unang syudad. Sa France, 150,000 ang misalmot sa giilang “Day of Rage” luyo sa pagbawal sa gubyerno dinhi. Adunay mga susamang protesta sa UK, Germany, The Netherlands, Italy, Spain, Greece, Switzerland, Ireland, Iceland ug Norway.

Sa Malaysia, 1,000 ang nagrali ug nagsunog og duha ka effigy nga may bandera sa Israel. Aduna usay mga protesta sa Indonesia, Bangladesh, Japan ug Sri Lanka.

Sa South America, nakighiusa ang katawhan sa Mexico, Brazil, Uruguay ug Venezuela. Samtang, gipalagpot sa Colombia ang ambasador sa Israel sa ilang nasud. Matud sa presidente niining si Gustavo Petro, ang pagpang-atake sa Israel sa Gaza susama sa henosidyo sa mga Nazi sa mga Jew.

Mga protesta para sa Palestine, miulbo sa tibuok kalibutan