Al-Aqsa Flood, panibagong antas ng armadong paglaban sa Palestine

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Nagulantang ang mundo nang ilunsad ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades, ang armadong bisig ng grupong Hamas ng Palestine, ang mapangahas na armadong aksyon na bumasag sa terorismo at mahigpit na kontrol ng Israel sa Gaza. Nagsimula ang aksyong tinawag na Al-Aqsa Flood noong madaling-araw ng Oktubre 7 sa pagpakawala ng mga misayl na tumarget sa mga base at pwersang militar ng Israel.

Sinundan ito ng pagsalakay ng libu-libong armadong Palestinian na bumutas sa pangkulungang bakod na ipinalibot ng Israel sa Gaza. Mabilis nilang naggapi ang mga pwersang Israeli at puu-puong pwersa nito ang nabihag sa digma.

Inilinaw ng Hamas na una, ang Al-Aqsa Flood ay isang depensibong armadong aksyon na tugon sa 75-taon nang pagdurusa ng kanilang mamamayan sa ilalim ng brutal na pananakop ng Israel. Pangalawa, sumusunod ito sa mga alintuntunin sa digma kung saan pangunahing target ang mga armadong pwersa ng Israel at binigyan nito ng pagpapahalaga ang kaligtasan ng mga sibilyan.

“Sa nakaraang 75 taon, sabik ang mamamayang Palestinian sa kalayaan at pagpapapasya sa sarili,” pahayag ng pamunuan ng Hamas sa isang nakabidyong pahayag. Ang batayang karapatang ito ay hinadlangan ng okupasyon ng Israel at kainutilan ng internasyunal na komunidad na panindigan ang obligasyon nito alinsunod sa napakarami nang resolusyon sa United Nations para makamit ang pambansang karapatan ng Palestine.

“Walang makatatanggi sa karapatan ng sinumang mamamayang sinakop na labanan ang mananakop sa pamamagitan ng anuman at lahat ng paraan, kabilang ang armadong paglaban,” ayon sa Hamas. Anito, paulit-ulit na itong nagbabala ng pagsambulat ng galit ng mga Palestino dahil sa kawalang pakundangan at labis-labis na pagmamalupit ng Israel. Kabilang dito ang paulit-ulit na pananalakay ng mga pwersang Israeli sa moske ng Al-Aqsa, isang banal na lugar para sa mga Palestino, okupasyon sa nalalabi nilang mga teritoryo sa Jerusalem, at pagmamalupit sa mga bilanggong pulitikal. Ibinigay ding batayan ng Hamas ang walang awat na pagkubkob ng Israel sa Gaza sa nakaraang 17 taon at ang pagbabakod sa syudad para ikulong sa tinaguriang “pinakamalaking bukas na kulungan” ang milyun-milyong Palestinian.

“Ang dakilang paglaban ng mga Palestino ay nagbukas ng bagong kabanata ng pakikipagsagupaan para sa dignidad,” deklara naman ng Masar Badil (Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement.)

Nanawagan naman ang Popular Front for the Liberation of Palestine sa lahat ng mga Palestino sa West Bank, Al Quds at sa mga teritoryong sinakop ng Isreal na “kumilos at pasiklabin ang isang kumprehensibong intifada (pag-aaklas ng masa) sa harap ng kriminal na kaaway at tagasunod nitong mga setler” bilang tugon sa pangmamasaker ng Israel.

Brutal na okupasyon

Marahas na binura ang bansang Palestine noong 1948 sa tinawag na Al Nakba (Ang Sakuna) kasabay ng pagbubuo ng estadong Israel. Tinatayang 500 komunidad ang winasak, 15,000 Palestinian ang pinatay at 750,000 ang pinalayas ng noo’y mga Zionistang paramilitar. Sinakop nito ang 78% ng noo’y bansang Palestine, at tanging ang magkahiwalay na tipak sa West Bank at Gaza ang itinira sa mga Palestinian.

Sa sumunod na mga dekada, libu-libo pang Palestinian ang pinatay at milyun-milyon ang pinalayas sa walang kabusugang pang-aagaw ng lupa at rekurso ng Zionistang rehimen. Umaabot sa 250 “settlement” ang iligal na itinayo nito sa West Bank at East Jerusalem. Sa East Jerusalem lamang, umaabot sa 100,000 ektarya ang inagaw ng Israel.

Kinubabawan ng Zionistang rehimen ang yaman at rekurso at bawat aspeto ng buhay Palestino, laluna sa West Bank. Kasabwat ang Palestinian Authority na itinayo at pinopondohan ng Israel at US, ipinwesto nito ang pasistang makinarya para supilin ang lahat ng paglaban ng mamamayang Palestinian at unti-unting burahin ang kanilang lahi. Liban sa araw-araw na pang-aapi at pandarahas, di bababa sa apat na mayor na kampanyang militar ang inilunsad nito sa Gaza mula 2007 sa pagtatangkang paluhurin at gapiin ang paglaban ng mamamayan dito.

Al-Aqsa Flood, panibagong antas ng armadong paglaban sa Palestine