Beteranong organisador sa mamumuo, giparangalan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gilunsad sa mga nasudnon-demokratikong organisasyon, sa pagpanguna sa mga organisasyong mamumuo ug anakpawis, ang tulo ka adlaw nga parangal alang kang Jude Thaddeus Fernandez o Ka Jude, beteranong organisador sa Kilusang Mayo Uno (KMU), sa University of the Philippines (UP)-Diliman niadtong Oktubre 10 hangtud Oktubre 12.

Gipatay si Fernandez sa mga pwersa sa estado niadtong Setyembre 29 sa iyang gisak-ang balay sa Rizal. Gipagawas nga misukol siya, butang nga gipanghimakak sa fact-finding mission nga miadto sa nahitabuan.

Gipalisud-lisud pa sa mga pulis ang pamilya nga bawion ang iyang patayng lawas. Gilimud nilang si Ka Jude ang ilang gipatay, kundili usa ka “Oscar Dizon” nga maoy nakapangalan sa ginaingong mandamyentong gihaon kaniya.

Deka-dekada nang organisador sa masang anakpawis si Fernandez. Nagsugod siya sa paglihok niadtong 1975 samtang estudyande pa lang siya sa UP-Los Baños. Lakip siya sa mga nanguna sa kampanya alang sa pagbalik sa demokratikong konseho sa estudyante, sa gawasnong mga mantalaang pangkampus, representasyon sa mga estudyante sa UP Board of Regents ug pagbalik sa Philippine History and Institution sa kurikulum.

Kauban ang ubang kabatan-onan gikan sa unibersidad, misalmot si Ka Jude sa kalihukan sa hut-ong mamumuo ug mamumuong-panguma sa panahon sa batas militar. Naila ang iyang papel sa pag-organisa sa mga mamumuo sa Sunripe Dessicated Coconut Industry sa Magdalena, Laguna, nga nanguna sa pagbandera sa tinuod, militante ug makinasudnong unyonismo ug militanteng mga pakigbisog sa masa niadtong panahuna.

Giila usab sa Partido Komunista ng Pilipinas ang dakung tampo ni Ka Jude isip proletaryong rebolusyonaryo sa pagpaasdang sa mga pakigbisog sa masa, ingonman sa armadong rebolusyunaryong kalihukan ilabina sa Southern Tagalog, lakip na sa Central Luzon. Ang bahandianon niyang kasinatian sa pag-organisa ug pagpalihok ang nagsilbing giya sa padayon nga pagpakusog sa kalihukan masa sa lain-laing rehiyon ug sektor.

Beteranong organisador sa mamumuo, giparangalan