(Video) Labanan ang maka-imperyalistang “chacha” ng rehimeng US-Marcos

, ,

 

Download here: Pilipino | Bisaya

(Video) Labanan ang maka-imperyalistang “chacha” ng rehimeng US-Marcos