Aerial bombing sa Bukidnon, kinundena ng mga grupong internasyunal

,
Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglishIlocoHiligaynon

Kinundena ng International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) at Friends of the Filipino People in Struggle ang pambobomba ng Armed Forces of the Philippine sa isang kampo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Malaybalay City noong Disyembre 25, 2023. Anang mga grupo, labag sa internasyunal na makataong batas (IHL) ang pambobombang gumamit ng labis-labis o di katugong lakas laban sa maliit at mahihinang istruktura ng mga kampo ng BHB.

Anila, “likas na indiscriminate” o walang pinipili, nagsasapanganib sa buhay at kabuhayan ng mga sibilyan at nagdudulot ng malawak na pagkawasak sa kapaligiran ang gayong klaseng pambobomba. Winasak nito ang kapayapaan, nagdulot ng malawak na takot, panic at troma sa mga residente sa kalapit na mga komunidad at winawasak ang kagubatan na pinagkukunan nila ng pagkain at kabuhayan. Nagdulot din ng hindi kinakailangan at labis-labis na pinsala at pagdurusa ang sobra-sobrang pwersang ginamit laban sa mga Pulang mandirigma.

Samantala, 14 na grupo ng kabataan mula sa Pilipinas, India, Myanmar, Palestine, West Papua, US at Canada ang nagkaisa para ipanawagan ang pagtigil sa mga pambobomba sa Palestine, India, Myanmar at Pilipinas. Anila, ginagamit ng mga imperyalista at kanilang mga kasapakat ang walang pakundangang pambobomba, istraping at panganganyon laban sa mga sibilyan sa tabing ng “paggapi” sa mga armadong kilusan na umiiral sa nabanggit na mga bansa.

Kinundena ng kabataan ang pagpaslang sa mahigit 24,000 nang Palestino sa Gaza ng pambobomba ng Zionistang Israel. Mahigit 70% sa mga biktima ay kababaihan, bata at tinedyer. Binatikos din ng mga ito ang mga aerial drone attack sa Bastar, Chattisgarh at Telengana sa India at ang nagpapatuloy na kampanyang pambobomba ng rehimeng Marcos sa Pilipinas. Sa Myanmar, kinundena ng mga grupo ang di bababa sa 643 airstrike ang inilunsad ng hunta militar na nang-agaw sa estado poder simula 2021.

Aerial bombing sa Bukidnon, kinundena ng mga grupong internasyunal