Balik-EDSA para batuan ang chacha

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Gindumdom sa nagkalain-lain nga habig sang pungsod kag sa luwas ang ika-38 anibersaryo sang Pag-alsa nga EDSA paagi sa mga protesta kontra sa charter change ukon chacha sang rehimen Marcos sadtong Pebrero 25.

Yara sa 5,000 katawo nga nagtililipon sa atubang sang EDSA Shrine sa Metro Manila sa idalom sang No To Chacha Network. Sandig sa mga grupo, isa sa mga kadalag-an sang pag-alsa nga EDSA ang Konstitusyon 1987, nga nagbawal sa mga dinastiyang pulitikal, nagtalana sang mga limitasyon sa termino sang mga upisyal kag iban pa nga mga pagpasiguro nga may yara sang “check and balance” sa estado. Ini kuno ang tuyo nga bag-uhon sang rehimen Marcos, kadungan sang pagtugot sa 100% nga pagpanag-iya sang dumuluong sa duta, mga yabi nga imprastraktura kag pasilidad sa Pilipinas.

Nagapati man ang alyansa nga dapat unahon sang Senado kag Kongreso ang mga hibubun-ot sang banwa sa dugang-sweldo, pagpanubo sang mga presyo, mas maayo nga serbisyo pangkatilingban kag madamo pa nga iban, imbes nga chacha. Sa gin-isa nga pahayag sang alyansa, gintawag sini nga “indi kinahanglanon, mapangbiak, magasto, kag nagati-on panguna sa pagpabilin sa pwesto sang mga yara sa poder.”

Sa amo man nga adlaw, naglunsar man sang protesta ang mga alyansa kontra chacha sa mga syudad sang Naga, Legazpi, Cebu, Bacolod, Iloilo, kag Davao. Samtang, nagtigayon man sang ululupod nga hublag kag pagtuon sa Isabela, La Union, kag Sorsogon. Sa luwas sang pungsod, naglunsar sang aktibidad ang mga Pilipino sa Los Angeles, New York, kag Boston sa US; sa Melbourne, Sydney, Perth, kag Canberra sa Australia; sa Hongkong; kag sa Canada.

Bag-o kag pagkatapos sang pagdumdom, pihak kag pihak nga mga protesta, pagtililipon kag pagtuon ang ginlunsar sang mga grupo nga nagpasakop sa alyansa.

Magluwas sa No To Chacha Network, natukod man ang malapad nga alyansa kontra chacha sa kubay sang pamatan-on kag kababainhan, amo man ang mga alyansa nga lebel sa syudad kag prubinsya.

Sa pihak sang malapad nga pagpamatuk, padayon ang pagmaniobra sang mga tinawo sang rehiman Marcos para isulong ang chacha. Asud-asod ang pagtalakay sa House of Representatives sadtong Pebrero 27 ang Resolution of Both Houses 7 (RBH7), ang katapat nga sugyot sa ginhan-ay sa Senado nga RBH6.

Sandig sa magkatimbang nga resolusyon, tatlo ka probisyon lang kuno ang pagabag-uhon oras nga matukod ang Manubo kag Mataas nga Kapulungan padulong sa isa ka constituent assembly nga may hamulag nga binotohay. Ang mga pagbag-o ang paera hatagan sang kinamatarung ang mga dumuluong nga bug-os makapanag-iya sang mga pampubliko nga yutilidad (Artikulo XII, Seksyon 11); sektor sang edukasyon (Artikulo IX, Seksyon 4); kag sa advertising ukon pasayod (Artikulo XVI, Seksyon 11).

Balik-EDSA para batuan ang chacha