Ika-55 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nagkakaisa sa diwa, nakakuyom ang kamao na ipinagdiwang ng mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ng mga alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng rebolusyonaryong masa ang ika-55 anibersaryo ng BHB noong Marso 29.

Kasabay ng anibersaryo, nanawagan ang Komite Sentral ng pagbabalik-tanaw sa mga nakamit ng hukbong bayan at mga pagkukulang sa nagdaang taon, paghahalaw ng mga aral mula sa mga ito, at pagbubuo ng plano para kamtin ang mas malalaking tagumpay sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa darating na taon.

Malugod ding ipinabatid ng Komite Sentral na ang panawagan para sa kilusang pagwawasto na inilabas ng Partido noong nagdaang Disyembre 2023 ay buong-pusong niyakap ng lahat ng panrehiyong komite ng Partido at kumand ng BHB. “Positibo ang kanilang naging tugon at kasalukuyang nagsasagawa ng mga kumperensya ng paglalagom at mga pulong pag-aaral upang tukuyin ang mga pagkakamali at pagkukulang upang iwasto ang mga iyon, at matatag at komprehensibong isulong ang lahat ng rebolusyonaryong tungkulin,” ayon sa Komite Sentral.

Inatasan din ng pamunuan ng Partido ang BHB na maglunsad ng mga batayang taktikal na opensiba na kayang ipagwagi, na nagpapahina sa kaaway sa pamamagitan ng baha-bahaging pagpuksa ng kanyang armadong pwersa, at nagsasamsam sa mga armas nito. “Itinataas natin ang kakayahan ng BHB sa pakikidigma sa pamamagitan ng pakikidigma,” pahayag pa nito.

Mga pagdiriwang at aktibidad

Simula kalagitnaan ng Marso, inilunsad sa mga larangang gerilya at syudad, mula Luzon hanggang Mindanao—ang mga lihim na pagtitipon para sa anibersaryo ng hukbong bayan.

Noong Marso 25, naglunsad ng raling-iglap sa Recto Avenue, Manila ang iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyon sa National Capital Region (NCR) para itanghal ang BHB. Pinangunahan ang pagkilos ng NDF-NCR na nilahukan pangunahin ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) at Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas). Anila, dapat patampukin at itanghal sa bawat sulok ng rehiyon ang armadong paglaban bilang pangunahing anyo ng pakikibaka at ipayakap ito sa sambayanan.

Sa Rizal, namahagi ng polyeto ang mga kasapi ng NDF-Rizal sa mga dumalo at nakiisa sa tradisyunal na Alay Lakad, na nilalahukan ng milyun-milyong Katoliko, sa Antipolo City noong Marso 28. Kinabukasan, Marso 29, isinabit nila ang inihandang likhang-sining na balatengga sa matataong lugar sa bayan ng Taytay.

Pinangunahan naman ng mga balangay ng KM ang pagdiriwang sa loob ng mga pangunahing unibersidad sa bansa. Nagpinta sila ng mga panawagan at nagpaskil ng mga poster sa Polytechnic University of the Philippines sa Sta. Mesa, Manila, University of the Philippines (UP)-Visayas sa Miag-ao, Iloilo, UP Los Baños, at UP Cebu.

Naglunsad din ng oplan pinta ang Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Makabayang Samahang Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, at Armas sa Quezon City, Pasig City at Manila City. Naglabas naman ng pahayag ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Ipinanawagan nila ang palahok ng kani-kanilang sektor sa digmang bayan at pagsapi sa BHB.

Samantala, nagkaroon din ng mga pagtitipon at aktibidad ang mga yunit ng BHB sa lahat ng mga rehiyong umiiral ito.

Internasyunal na pagbati

Nagpaabot din ng pagbati ang ilang partido at organisasyon sa ibang bansa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng BHB. Sa pahayag ng Komite Sentral ng Communist Party of India (Maoist), ipinabatid nito ang tiwala sa rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na mapangingibabawan nito ang pansamantalang mga pag-atras at balakid at makaaabante pasulong.

Nagpahayag din ng pagkilala sa hukbong bayan ang Friends of the Filipino People in Struggle at Anti-Imperialist Action Ireland (AIAI). Bilang kanilang pagbati, nagsagawa ng oplan pinta ang AIAI sa Galaway, Ireland.

Ipinagdiwang din sa Amsterdam, the Netherlands ang anibersaryo ng BHB kasabay ng pagtatapos ng inilunsad na teoretikal na kumperensya ng NDFP noong Marso 28-29. Dumalo sa pagtitipon ang 98 delegado mula sa siyam na mga bansa.

Ika-55 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang