Rebolusyonaryong pagdiriwang sa ICR

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Puno nga rebolusyonaryong sigla at galak na nagdiwang ang mga rebolusyonaryong pwersa at masa sa araw ng ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa iba’t ibang bahagi ng Ilocos at Cordillera, kabilang sa mga lungsod ng rehiyon. Sa pagdiriwang, binasa at tinalakay ang pahayag ng Komite Sentral ng Partido para sa ika-55 anibersaryo ng BHB. Sinaluduhan nila ang mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB at nagpugay sa kadakilaan ng mga rebolusyonaryong martir.

Isinagawa ang mga pagdiriwang sa iba’t ibang pagtitipon kagaya ng mga pag-aaral sa Abanteng Kurso ng Partido at Intermedyang Kurso ng Partido sa huling linggo ng Marso. Hinimok sa mga pagtitipon ang nakababatang mga kadre na ibuhos ang panahon sa Pulang hukbo at gamitin ang mga oportunidad upang matuto, magsanay at maging mahuhusay na mandirigmang bayan sa pulitika at militar.

Binigyang sigla ang mga pagdiriwang ng mga pangkulturang pagtatanghal kagaya ng pagtula, tula-galaw at sama-samang pagkanta ng mga rebolusyonaryong awitin at mga salu-salo.

Ang nasabing mga pagdiriwang sa Ilocos-Cordillera ay sampal sa mukha ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines na nagdeklarang durog na ang mga larangang gerilya at rebolusyonaryong kilusan ng rehiyon. Nagmukhang tanga ang mga pwersa ng militar at pulis na todo-alerto na nagposte at nagmanman pa kahit sa mga syudad at sentrong urban, na sa tungki ng kanilang ilong ay nagtataas ng kamao at umalingawngaw ang mga panata ng mga rebolusyonaryong puersa na isusulong ang digmang bayan sa ika-55 anibersaryo ng hukbong bayan.

Rebolusyonaryong pagdiriwang sa ICR