Ika-55 anibersaryo sa BHB,
 gisaulog

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nagkahiusa sa diwa, nakataas-kamao nga gisaulog sa mga kadre ug myembro sa Partido Komunista ng Pilipinas, mga manggungubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa mga alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug sa rebolusyonaryong masa ang ika-55 nga anibersaryo sa BHB niadtong Marso 29.

Kadungan sa anibersaryo, nanawagan ang Komite Sentral sa pagbalik-lantaw sa mga nakab-ot sa hukbong bayan ug mga kahuyangan sa milabayng katuigan, pagkutlo og mga pagtulun-an gikan dinhi, ug pagtibuok og plano aron kab-oton ang mas dagkung kadaugan sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa umalabot nga tuig.

Malipayon usab gipahibalo sa Komite Sentral nga ang panawagan alang sa kalihukang pagtul-id nga gianunsyo sa Partido niadtong miaging Disyembre 2023, tibuok kasingkasing nga gidawat sa tanang rehiyunal nga komite sa Partido ug kumand sa BHB. “Positibo ang ilang nahimong tubag ug kasamtangang nagalunsad og mga kumperensya sa pagsumada ug mga tigum pagtuon aron ilhon ang mga kasaypanan ug kahuyangan aron tul-iron kini, ug lig-on ug kumprehensibong iasdang ang tanang rebolusyonaryong tahas,” matud sa Komite Sentral.

Gimandoan sa liderato sa Partido ang BHB nga maglunsad og mga batakang taktikal nga opensiba nga kayang ipadaug, nga mopahuyang sa kaaway pinaagi sa pabahin-bahin nga pagpukan sa iyang armadong pwersa, ug sakmiton ang mga armas niini. “Ginapataas nato ang kapasidad sa BHB sa pakiggubat pinaagi sa pakiggubat,” pamahayag pa niini.


Mga selebrasyon ug aktibidad

Sugod sa tunga-tunga sa Marso, gilunsad sa mga natarang gerilya ug syudad, gikan Luzon hangtud Mindanao—ang mga tago nga panagtapok para sa anibersaryo sa hukbong bayan.

Niadtong Marso 25, naglunsad og raling-pinakilab sa Recto Avenue, Manila ang lain-laing rebolusyonaryong organisasyon sa National Capital Region (NCR) aron pasidunggan ang BHB. Gipasiugdahan ang maong aktibidad sa NDF-NCR nga gisalmutan nag-una sa mga myembro sa Kabataang Makabayan (KM) ug Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas). Matud nila, kinahanglang hatagag duut ug isangyaw sa matag suuk sa rehiyon ang armadong pagsukol isip nag-unang porma sa pakigbisog hangtud gakson kini sa katawhan.

Sa Rizal, nang-apud-apud og polyeto ang mga myembro sa NDF-Rizal sa mga mitambong ug nakighiusa sa tradisyunal nga Alay Lakad, nga gisalmutan sa minilyong Katoliko, sa Antipolo City niadtong Marso 28. Pagkaugma, Marso 29, gisab-it nila ang artistikong hinimo nga balatengga sa populisadong lugar sa lungsod sa Taytay.

Gipasiugdahan usab sa mga balangay sa KM ang pagsaulog sulod sa mga mayor nga unibersidad sa nasud. Namintal sila og mga panawagan ug nangdikit og mga poster sa Polytechnic University of the Philippines sa Sta. Mesa, Manila, University of the Philippines (UP)-Visayas sa Miag-ao, Iloilo, UP Los Baños, ug UP Cebu.

Naglunsad usab og oplan pinta ang Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Makabayang Samahang Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, ug Armas sa Quezon City, Pasig City ug Manila City. Nagpagula usab og pamahayag ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Gipanawagan nila ang pagsalmot sa tagsa-tagsang sektor sa gubat sa katawhan ug pagsampa sa BHB.

Samtang, nagpahigayon usab og mga panagtigum ug aktibidad ang mga yunit sa BHB sa tanang mga rehiyong may presensya niini.


Internasyunal nga pagtimbaya

Nagpaabot usab og pagtimbaya ang pipila ka partido ug organisasyon sa ubang nasud sa pagsaulog sa anibersaryo sa BHB. Sa pamahayag sa Komite Sentral sa Communist Party of India (Maoist), gipaabot niini ang pagsalig sa rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas nga mapatigbabawan niini ang temporaryong mga pag-atras ug babag, ug makaabante pasulong.

Nakighiusa usab sa hukbong bayan ang Friends of the Filipino People in Struggle ug Anti-Imperialist Action Ireland (AIAI). Isip paghatag katahuran, naglunsad og oplan pinta ang AIAI sa Galway, Ireland.

Gisaulog usab sa Amsterdam, the Netherlands ang anibersaryo sa BHB atol sa pagkahuman sa gilunsad nga teoretikal nga kumperensya sa NDFP niadtong Marso 28-29. Mitambong sa panagtapok ang 98 ka delegado gikan sa siyam ka mga nasud.

Ika-55 anibersaryo sa BHB,
 gisaulog