Rebolusyonaryo 
nga kahiwatan sa ICR

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

PUNO SANG REBOLUSYONARYO nga kapagsik kag kalipay nga naghiwat ang mga rebolusyonaryong pwersa kag masa sa adlaw sang ika-55 nga anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa nagkalain lain nga bahin sang Ilocos kag Cordillera, kabahin sa mga syudad sang rehiyon. Sa kahiwatan, ginbasa kag gintalakay ang pahayag sang Komite Sentral sang Partido para sa ika-55 nga anibersaryo sang BHB. Ginsaludohan nila ang mga Pulang kumander kag hangaway sang BHB kag nagpasidungog sa kadungganon sang mga rebolusyonaryong martir.

Ginlunsar ang mga kahiwatan sa nagkalain lain nga pagtililipon pareho sang mga pagtuon sa Abante nga Kurso sang Partido kag Intermedya nga Kurso sang Partido sa ulihi nga semana sang Marso. Ginbuyok sa mga pagtililipon ang mga lamharon nga mga kadre nga ibubo ang panahon sa Pulang hangaway kag gamiton ang mga oportunidad agud makahibalo, maghanas kag mangin maayo nga hangaway sang banwa sa pulitika kag militar.

Ginhatagan sang kapagsik ang mga kahiwatan sang mga pangkultura nga pasundayag kasubong sang binalaybay, hulag-binalaybay kag ululupod nga pagkanta sang mga rebolusyonaryo nga kanta kag mga sinalu-salo.

Ang nasambit nga mga kahiwatan sa Ilocos-Cordillera ang tampa sa nawong sang Northern Luzon Command sang Armed Forces of the Philippines nga nagdeklarar nga dugmok na ang mga larangan gerilya kag rebolusyonaryo nga kahublagan sang rehiyon. Kasubong nga tanga ang mga pwersa sang militar kag pulis nga todo-alerto nga nagposte kag nanilag pa bisan sa mga syudad kag sentrong urban, nga sa punta sang ila ilong nakataas ang kinumo kag nagalanog ang mga panumpa sang mga rebolusyonaryong pwersa nga isulong ang inaway banwa sa ika-55 nga anibersaryo sang hangaway sang banwa.

Rebolusyonaryo 
nga kahiwatan sa ICR