Rebolusyonaryong 
pagsaulog sa ICR

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

PUNO SA REBOLUSYONARYONG kadasig ug kalipay nga nagsaulog ang mga rebolusyonaryong pwersa ug masa sa adlaw sa ika-55 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lain-laing bahin sa Ilocos ug Cordillera, ug sa mga lungsod sa rehiyon. Sa maong pagsaulog, gibasa ug gihisgutan ang pamahayag sa Komite Sentral sa Partido alang sa ika-55 nga anibersaryo sa BHB. Gisaluduhan nila ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB ug gipasidunggan ang kamabayanihon sa mga rebolusyonaryong martir.

Gilunsad ang mga pagsaulog sa lain-laing panagtapok sama sa mga pagtuon sa Abanteng Kurso sa Partido ug Intermedyang Kurso sa Partido sa ulahing semana sa Marso. Giawhag sa mga panagtapok ang batan-ong mga kadre nga ihalad ang panahon sa Pulang hukbo ug gamiton ang mga oportunidad aron mokat-on, magbansay ug mahimong maayong manggugubat sa katawhan sa pulitika ug militar.

Gipasigarbo sa mga pagsaulog ang mga kulturanhong pasundayag sama sa pagbalak, balak-sayaw ug hiniusang pagkanta sa mga rebolusyonaryong awit ug mga salu-salo.

Ang maong mga selebrasyon sa Ilocos-Cordillera usa ka tamparus sa Northern Luzon Command sa Armed Forces of the Philippines nga nagdeklarang napulbos na ang mga natarang gerilya ug rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon. Daw burong ang mga pwersa sa militar ug pulis nga todo-alerto nga nagposte ug naniktik pa bisan sa mga syudad ug sentrong urban, nga sa tumoy sa ilang ilong nagtaas-kamao ug milanog ang mga panaad sa mga rebolusyonaryong pwersa nga iasdang ang gubat sa katawhan sa ika-55 nga anibersaryo sa hukbong bayan.

Rebolusyonaryong 
pagsaulog sa ICR