Kolektibo nga idemanda ang makatarunganon nga kompensasyon, untaton ang terorismo sang estado sa tunga sang natural nga kalamidad

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island Regional Operations Command (AGC-NPA) nagapanawagan sa tanan nga yunit sang NPA kag rebolusyonaryo nga pwersa sa bilog nga isla nga ipakita ang kolektibo nga aksyon para suportahan ang Negrosanon nga apektado sang paglupok sang Mt. Kanlaon nagligad nga Hunyo 3 kag sang lahar pagkasunod nga mga inadlaw.

Ginamandoan ang tanan nga larangan gerilya nga pangunahan ang pagpaninguha sa pagtipon sang suporta halin sa mga rebolusyonaryo nga organisasyon masa, nagkalain-lain nga sektor kag alyado para sa hinanali nga bulig. Dapat nga pahulagon ang rebolusyonaryo nga mga organisasyon masa para sa pagmobilisa nga makapaaambit sang bulig sa mga biktima sa pinakamadasig nga higayon.

Ang nahitabo nga paglupok sang bulkan kag kahalitan nga tuga sang El Niño phenomenon sa sektor pang-agrikultura sa isla sang Negros nga naglab-ot na sa P340 milyon sa Negros Occidental kag ₱2.4 bilyon sa Negros Oriental, ang nagpabudlay sa kabuhi kag palangabuhian sang Negrosanon nga pesante kag mamumugon sa uma. Sa baylo nga konkreto kag lehitimo nga bulig, ang rehimen ni Marcos Jr ang nagpabilin lang sa pagpakita sang drama sang pagpanghatag sang indi sustenable nga bulig para sa pamulitika kag propaganda militar. Sa sini lang, nagdeklarar ang 303rd Brigade nga magapadayon ini sa paglunsar sang operasyon militar sa kabukiran “sa tunga sang pagresponde sa kalamidad” sa pagpaninguha nga hinabunan ang kamatuoran nga mas determinado sila sa pagsabwag sang terorismo sa masa kaysa sa pagserbisyo sa ila.

Dapat nga seryoso nga atubangon sang rehimen ni Marcos Jr kag ang mga local government unit ang ila responsibilidad para hatagan pagtamod ang kinahanglanon sang masang Negrosanon partikular sa liwat nga pagtukod sang ila mga puluy-an kag palangabuhian nga naguba sang paglupok sang Mt. Kanlaon kag sang asud-asod nga pagbaha. Magluwas, kinahanglan pa sini nga tumanon ang pasalig nga bulig sang gubyerno sa malala nga epekto sang El Niño phenomenon sa isla.

Sa amo, nagakaangay lang sa masang Negrosanon nga kolektibo nga magdemanda para sa makatarunganon nga kompensasyon halin sa reaksyunaryo nga gubyerno para sa indi makay-o nga mga kahalitan nga ila ginapangatubang para padayon makabato sa masunod nga mga kalamidad tungod sa ka-inutil kag lawlaw nga sabat sang reaksyunaryo nga estado. Dugang pa, dapat nila ipanawagan ang pagtapos sa mapintas nga terorismo sang estado.

Ang asud-asod nga kalamidad ang nagpalala sa kawad-on sang duta kag naglubong sa masang Negrosanon sa pangmalawigon nga kapigaduhon kag kagutom. Indi malipod, ang agraryo nga rebolusyon, isip sangkap sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, ang dapat nga iduso para sa pagsolbar sang siglo na nga pyudal kag malapyudal nga pagpamigos kag pagpanghimulos sa isla. Ang NPA sa Negros, sa tanan nga panahon, kaugyon ang masa sa paglab-ot sini.

Kolektibo nga idemanda ang makatarunganon nga kompensasyon, untaton ang terorismo sang estado sa tunga sang natural nga kalamidad