Ginaproponer nga layi sa pagpang-ipit sa mga unyon, ginpresentar

,

Ginpresentar sang bloke nga Makabayan ang Union Independence Act of 2021 sang Septyembre 19 sa Kongreso agud silutan ang sin-o man nga magpasilabot, magpugong, magpang-ipit o magpamilit sa sin-o man nga mamumugon o unyon. Reaksyon ini sa sunud-sunod nga red-tagging sa mga unyon sa sulod sang mga export processing zone kag pagpamilit sa mga mamumugon nga maghalin sa Kilusang Mayo Uno.

Nagapamuno sa red-tagging kag wala sang untat nga pagpangharas sa mga mamumugon kag unyonista ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kag ang Joint Industrial Peace and Concerns Office (JIPCO) nga ginatukod sini sa sulod sang mga sona sang pagtrabaho.

Luwas pa ini sa mga pagtinguha sang Philippine National Police nga magpasilabot sa idalom sang ginaproponer nga Alliance for Industrial Peace and Program Office kon sa diin hatagan sang gahum ang mga pulis nga magpasilabot sa gamo sa tunga sang mga mamumugon kag maneydsment sang mga kumpanya.

Suno sa mga grupo sang mamumugon, magabunga ang JIPCO kag AIPPO sang mas malapad kag sistematiko nga pagtapna sa kinamatarung sang mga mamumugon sa pag-unyon. Labi sini nga palalaon ang pagpanghimulos kag mapiot nga kahimtangan sang mga mamumugon sa sulod sang mga export processing zone.

Ginaproponer nga layi sa pagpang-ipit sa mga unyon, ginpresentar