Mga protesta

,

Reklamasyon sa Cebu, ginpamatukan. Nagpiket ang mga mamumugon sang piyer sa Consolacion, Cebu para pamatukan ang plano nga reklamasyon sa Barangay Tayud, Consolacion para tukuron ang proyekto nga Seafront City nga magasakop sang 234.8 ektarya. Pagasirhan sang proyekto nga ekoturismo ang masobra lima ka baradero (shipyard) kag magawasak sa pangabuhian sang 200 mangingisda. Suno sa Barangay Tayud Fisherfolk Organization, madamo sa ila masobra 20 tuig na nga nagaestar sa lugar. Apektado man ang 25% sa 25,000 residente sang Barangay Tayud nga nagasalig sa mga piyer.

Mina sang magnetite sa Lingayen, ginpamatukan. Sang Septyembre 13 nagpahayag sang pagpamatuk ang Pamalakaya-Central Luzon sa Iron Ore Pangasinan Offshore Magnetite Mining sa Lingayen Gulf sa Pangasinan. Apektado sini ang pangabuhian sang 5,000 mangingisda.

Ang proyekto sa pagmina ginaduso sang kumpanyang Australian nga Iron, Ore, Gold and Vanadium Resources Inc. Plano sini nga magmina sang 5 milyon tonelada sang magnetite kada tuig sa sulod sang 25 tuig. Pagasakupon sang operasyon ang kadagatan sa mga banwa sang Sual, Labrador, Lingayen, Bimaley kag Dagupan City.

Mamumugon sa Wyeth, nagreklamo sa red-tagging. Nagkadto sa upisina sang Department of Interior and Local Government sa Quezon City sang Septyembre 15 ang mga mamumugon sang Wyeth Philippines para untaton ang pag-red-tag sang NTF-ELCAC sa ila nga unyon. Sini lang pilit sila nga “ginpasurender” sang NTF-ELCAC kag ginapahalin sa DFA-KMU, pederasyon nga ginaupdan sang Wyeth-Philippines Progressive Workers Union.

Demolisyon sa Carbon Market, ginkundenar. Nagprotesta sang Septyembre 14 sa atubang sang city hall sang Cebu City ang mga manugtinda sang Carbon Market para kundenahon ang iligal kag tuso nga pagdemolis sa ila mga tiyangge sa Layo Seaside kag Quezon Boulevard sang merkado.

 

Mga protesta