Imbestigasyon sang ICC, madayon na

,

Madayon na ang imbestigasyon sang International Criminal Court (ICC) sa mga krimen batuk sa sangkatawhan ni Rodrigo Duterte. Ginpubliko ang desisyon sang mga huwes sang korte sang Septyembre 15. Sakup sang imbestigasyon ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay ni Duterte halin 2011 tubtob 2019. Suno sa pahayag sang mga huwes sang ICC, indi nila makita bilang “lehitimo nga operasyon” ang “gera” ni Duterte batuk sa iligal nga droga, kag ang mga pagpatay nga ginhimo sa ngalan sini bilang “lehitimo o sobra lang sang mga lehitimo nga operasyon”. Mabaskog ang ebidensya, siling nila, nga ang malaparan kag sistematiko nga pag-atake sa sibilyan nga populasyon polisiya sang estado.

Samtang, ginpagwa sang Investigate PH, isa ka internasyunal nga grupo nga ginabug-os sang anay myembro sang parlamento sang nagkalainlain nga pungsod, ang pangatlo kag katapusan nga report sini sang Septyembre 12. Unod sang report ang mga paglapas sang gubyerno sa mga kinamatarung sa ekonomya, katilingban kag kultura, mga kinamatarung sa pangabuhian kag kauswagan, kaugalingon nga determinasyon kag kalinungan. Nagpanawagan ang grupo sa United Nations Human Rights Council nga gilayon maglunsar sang separado kag independyente nga imbestigasyon sa Pilipinas.

Imbestigasyon sang ICC, madayon na