Pagkapatay sang lider sang PKP sa FSMR, ginakasubo

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Lubos nga ginakasubo sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagtaliwan ni Emmanuel Fernandez (Ka Ampog/Akuy/Brad), myembro sang Komite Sentral kag isa sa mga rebolusyonaryong lider sa Far South Mindanao. Napatay sang Oktubre 30 si Ka Ampog sa balatian nga madugay na niya nga ginabatyag. Gindala sang mga medik ang iya nga bangkay sa isa ka payag sa Barangay Buenaflores, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, para ipasa ini sa iya pamilya.

Nahibal-an sang lokal nga pulis ang lokasyon sang bangkay ni Ka Ampog kag nagreport. Gilayon ini nga ginkadtuan sang mga suldado sang 603rd IBde. Lapas sa mga pagsulundan sang gera, ginluthang sang mga suldado ang bangkay ni Ka Ampog. Ginpaggwa nila nga napatay siya sa isa ka inaway para makuha ang padya. Mabaskog nga ginkundenar sang PKP ang pagtampalas nga ini sang 603rd IBde.

Naghalin si Ka Ampog sa isa ka pamilya nga gamay nga agalon nga mayduta sa Tampakan, South Cotabato. Sa pihak sini, ginhatag niya ang halos bilog nga kabuhi niya sa pag-alagad sa masang anakbalhas sa rehiyon.

 

Pagkapatay sang lider sang PKP sa FSMR, ginakasubo