Suldado nga gwardya sang minahan, gin-ambus sa Abra

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Gin-ambus sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra ang mga suldado sang 24th IB sa Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong sang Oktubre 27. Duha ka tropa ang napatay samtang isa ang napilasan.

Ang ambus pagsilot sa amo nga yunit bangud sa pasistang atake sa pumuluyo kag pagpigos sa ila nga pagpamatuk sa malapad nga operasyon sang pagmina sa Abra kag Apayao. Nagaserbi ini nga gwardya sa operasyon sang dalagku nga kumpanya sa pagmina.

Pagasakupon sang malaparan nga pagmina ang ansestral nga duta sang mga tumandok sa mga banwa sang Malibcong, Lacub, Tineg, Licuan-Baay, kag ang mga dulunan sang Abra sa Apayao kag Kalinga. Lakip diri ang pila ka bahin sang Gran Cordillera Mountain Range.

Katuwang sang plano nga pagmina sa prubinsya ang focused military operation nga ginagamit para piguson kag gub-on ang paghiliusa sang mga tumandok batuk sa mapanghalit nga pagmina.

“Wala sang kaayuhan ang pumuluyo sa large-scale nga pagmina kag militarisasyon kundi ang ginpasingki nga pagpang-agaw sang ila nga ansestral nga duta,” suno sa BHB-Abra.

Maluwas sa armadong aksyon sang Oktubre 27, ginreport man sang BHB-Abra ang mga taktikal nga opensiba nga ginlunsar sang Hunyo 30, Hulyo 9 kag Agosto 18 sa Abra kag Apayao. Lima ka pasista nga berdugo ang napatay sa amo nga mga armadong aksyon.

 

Suldado nga gwardya sang minahan, gin-ambus sa Abra