Isnayp, operasyong haras sang BHB-Negros

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Para iguon ang pinakamasupog nga yunit sang militar kag pulis, nagasulunod nga taktikal nga opensiba ang ginlunsar sang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla sang Negros sa nagligad nga duha ka semana.

Ginpalukpan sang BHB-Central Negros ang istasyon sang pulis sa Sityo Parkingan, Trinidad, Guihulngan City sang Nobyembre 1. Duha ka pulis ang ginreport nga napilasan.

Sa adlaw man nga ina, gin-isnayp sang mga Pulang hangaway ang detatsment sa Barangay Budlasan, Canlaon City. Gin-isnayp man sang BHB ang amo nga detatsment sang Oktubre 30. Isa ka suldado ang napatay kag isa ang napilasan sa mga opensiba.

Samtang, lima ka suldado sang 62nd IB ang napatay sa engkwentro sini sa BHB-Central Negros sa Sityo Ilijan Gamay, Barangay Planas, Guihulngan City sang Oktubre 20, alas-3 sang hapon. Nasundan ini sang isa pa ka engkwentro sa Sityo Ilijan, Barangay Buenavista, alas-9 sang gab-i kon sa diiin napatay si Michael Asuncion (Ka Reymund), Pulang hangaway sang yunit.

Sang Oktubre 20, naglunsar sang operasyong haras ang BHB-Southwest Negros batuk sa detatsment sang militar sa Pinggot, Ilog, Negros Occidental. Suno sa mga yunit sang BHB, sabat ang amo nga armadong aksyon sa nagapadayon nga paglapas sang AFP kag PNP sa tawhanong kinamatarung sang pumuluyo sa isla.

Isnayp, operasyong haras sang BHB-Negros