Mabangis nga pagginahum militar sa Negros

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagasulunod nga insidente sang pagpanganyon, iligal nga paghalughog kag pagkampo sa sentro sang barangay ang pila sa malala nga paglabag sa tawhanong kinamatarung nga ginhimo sang militar sa Negros sining nagligad nga semana.

Himamaylan City. Nanghalughog kag nangkugmat sang mga residente ang mga suldado sang 94th IB sa mga balay sa anum ka sityo sang Barangay Buenavista. Alas-4 sang kaagahon sang Oktubre 27, pilit nga ginsulod kag ginransak sang mga suldado ang balay sang mag-aswa nga Sandro kag Racel Salcedo sa Sityo Ulo-Tuburan. Upod nila ang ila 5-tuig nga anak. Sa pareho nga lugar sang Oktubre 25, iligal nga ginkulong kag ginpaidalom sa tortyur sang 94th IB si Welson Anianio.

Pagpanghalughog kag pagpangkugmat man ang gindangtan sang mga residente sang Sityo Lanap kag Asaran sang Oktubre 20. Pwersahan naman nga ginpalayas ang mga residente sang Sityo Pisok. Ginpaandaman sila nga ikulong kon indi magsunod sa mandu sang militar. Indi magnubo sa 50 pamilya ang nagbakwit padulong sa Sityo Cantupa kag Tigbao.

Guihulngan City. Dose ka beses nga ginkanyon sang AFP ang Mount Cansanda sa dulunan sang Barangay Magsaysay kag Balugo sang Oktubre 31 sang gab-i. Nagtupa malapit sa mga komunidad kag ulumhan ang bala sang kanyon gani napilitan nga magbakwit ang mga residente sang tungang gab-i.

Gin-istraping sang tropa sang 62nd IB ang balay sang pamilya Aliyacyac sa Sityo Pangi, Barangay Magsaysay sang Oktubre 30. Dugang diri, ginkontrol sang militar ang pagsulod-guwa sang mga residente sa mga barangay sang Buenavista, Planas kag Villegas umpisa Oktubre 29 tubtob 31 nga nakaapekto sa pagpangita pangabuhian sang mga residente.

Umpisa Oktubre 22, masobra isa ka semana nga nag-operasyon ang gintingub nga pwersa sang 62nd IB, 33rd DRC kag Scout Ranger sa mga barangay sang Basak, Bulado. Binubuhan, Tacpao kag Humay-humay. Pwersahan nila nga ginsulod ang mga balay sang mangunguma, nagkampo sa mga eskwelahan kag simbahan, kag ginpulong ang mga myembro sang 4Ps program. Sang Oktubre 24, ginransak sang 10 suldado ang mga balay nanday Cando Briones kag duha ka iban pa sa Barangay Bulado.

Sipalay City. Ginpalukpan sang M203 ang mangunguma nga si Alfredo Dantes pagkatapos niya nga masumalang ang mga suldado sang 47th IB sa Sityo Looc, Camindangan sang Oktubre. Pagkatapos sini, gin-interogar pa sang mga suldado si Dantes.

Mabangis nga pagginahum militar sa Negros