Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Doktor, indi pulis. Nagprotesta ang mga mamumugon sa ikaayong lawas sang Oktubre 23 batuk sa pagbutang kay anay hepe sang pulis nga si Camilo Cascolan bilang undersecretary sang Department of Health (DOH). Gintawag nila ini nga hayagan nga militarisasyon sa serbisyo sa ikaayong lawas.

NCIP, bungkagon! Nagkadto sa upisina sang National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa Quezon City ang nagkalainlain nga grupo sang pungsodnon nga minorya kadungan sang ika-25 tuig nga paghimo nga layi sang Indigenous Peoples’ Rights Act. Panawagan nila nga bungkagon na ang ahensya nga ginagamit sang militar kag mga daku nga kumpanya para pwersahon kag palayason sila sa ila mga dutang ansestral.

Black Friday sa FEU. Nagsuksok sang itom nga bayu bilang protesta ang mga estudyante sang Far Eastern University sang Nobyembre 4. Ini para iduso ang kahilwayan pang-akademiko kag pamatukan ang nagahana nga pagsipa sang unibersidad sa tatlo ka estudyante nga nag-entra sa aktibidad nga nagdumdom sa kakugmat sang layi militar sang Septyembre 21.

Pagpakig-isa sa paghimakas Palestino. Nakig-isa ang mga Pilipino sa Canada sa internasyunal nga kampanya para sa pagbalik sang mga Palestino kag paghilway sa Palestine sang Oktubre 29. Nagprotesta sila sa Vancouver, upod ang mga grupong Palestino kag ila mga suporter.

Mga protesta