Ang militaristang estratehiyang
 Biden-Harris sa Asia-Pacific

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Walay kalainan sa porma, tumong ug esensya ang estratehiyang geopulitikal sa imperyalismong US ilalum sa milabayng gubyerno ni Donald Trump o sa kasamtangang gubyernong Biden-Harris. Pagpadayon lamang kini sa nauna pang “paglibot sa Asia” nga gideklara niadtong 2008 nga estratehikong pagpaling sa palisiya sa China ug pag-ila niini isip usa ka nag-unang imperyalistang karibal. Pinakatumong sa maong estratehiyang militar nga pugngan ang labaw pang paglapad sa kusog militar ug pulitikanhong impluwensya sa China, ug mangandam sa ug manghagad og direkta o dili direktang inter-imperyalista gubat.

Ilalum sa gitawag og “Indo-Pacific Strategy,” ginakonsolida sa US ang gahum militar niini sa mga nasud nga nakapalibot sa China pinaagi sa mga pormasyong Quad (Quadrilateral Security Dialogue, lakip ang India, Japan ug Australia) ug AUKUS (Australia-United Kingdom-US), kadungan sa pagpahugot sa kontrol sa mga papet niining militar sa South Korea, Thailand, Pilipinas ug bisan sa Japan. Ginasulsulan usab sa US ang mga alyado niini sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Europe nga mobarog batok sa China.

Nagkinaiya ang maong estratehiya sa paglunsad og subsub ug dinagkung mga “military drill” sa lain-laing nasud sa palibot sa China ug sa paglawig sa mga barkong iggugubat sa US sa South China Sea ug Taiwan Strait. Pagbansay kini sa maniobrang pangkombat sa US sa pultahan mismo sa China. Kadungan niini ang lakang sa pagpanghulhog sa US sama sa sunud-sunod nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi ug uban pang upisyal sa Taiwan niadtong Agosto, ug sa pagsuroy ni US Vice President Kamala Harris sa South ug Southeast Asia.

Gikaingong “pinakadaku sa kasaysayan” ang gilunsad nga military drill karong tuiga sa Japan (Keen Sword, 36,000 ka tropa) ug South Korea (Ulchi Freedom Shield, kapin 67,500 ka tropa). Gilunsad usab ang susama nga mga pagbansay sa Thailand (CARAT), Indonesia (Garuda Shield), Australia (Cope North), Guam (Valiant Shield) ug uban pang teritoryong isla sa US sa Pacific. Sa Pilipinas, gilunsad ang Balikatan niadtong Marso-Abril nga gisalmutan sa 8,900 ka tropa.

Niadtong Hunyo-Agosto, gipahigayon ang 11-ka-adlaw nga Rim of the Pacific (RimPac), ang pinakadakung combat drill sa kalibutan, nga gilunsad sa lain-laing bahin sa Pacific gikan sa base militar sa US sa Hawaii. Mikabat sa 38 ka barkong iggugubat, upat ka submarino, siyam ka hukbong pangkati, kapin 170 ka aircraft ug 25,000 ka tropa gikan sa 26 ka nasud ang misalmot sa pagbansay. Walo sa maong mga nasud ang myembro sa NATO, nga nagpaluyo sa proxy war sa US sa Ukraine batok sa Russia.

Liboan usab ka gagmay, regular ug sekretong pagbansay militar ang ginalunsad sa US sa “tanang suok” sa Asia-Pacific. Nalambigit dinhi ang gatusan ka eroplanong pangbomba, mga barkong de-nukleyar, mga kanyon, misayl, bala ug tropa nga sagad nagalunsad og mga “live-fire exercise” nga nagbilin sa makahilo nga basura ug kemikal sa tubig, hangin ug yuta. Sa Pilipinas lang, kapinkun-kulang 300 ka pagbansay ang ginalunsad kada tuig.

Kontrol sa kadagatan

Niadtong Setyembre, gianunsyo sa US ang pagtukod sa Task Force 76/3, nga kumbinasyon sa mga pwersang nabal sa US Indo-Pacific Command nga permanenteng naka-istasyon sa South China Sea. Tumong niining pahugton ang kontrol sa US sa mga pasilidad, base ug tropang nabal sa mga nasud sa South, East ug Southeast Asia sa takuban sa “integrasyon” ug “inter-operability.” Gilunsad niini niadtong Oktubre ang Kamandag 2022 sa Bataan, Palawan ug uban pang lugar sa Luzon.

Bag-ong mekanismo kini ilalum sa Pacific Deterrence Initiative sa Pentagon nga adunay $5.1 bilyong badyet karong tuiga. Tumong sa maong programa nga magbutang og mga pasilidad sa mga nasud sa “first island chain” (Japan, Taiwan, Pilipinas, ug uban pa), aron dikitan ug permanenteng palibutan ang China sa mga “long-range missile” nga nakabase sa yuta (land-based).

Dihang mibisita si Harris sa Pilipinas niadtong Nobyembre, adyenda niya ang pagpinal sa dugang nga lima ka base nga pagagamiton sa US sa nasud. Tataw dinhi ang planong subling pagtukod sa mga pasilidad militar sa US sa Subic, Zambales aron ipwesto ang mga pwersa, misayl ug barkong iggugubat sa US, kapin 30 ka tuig human sila gipalagpot dinhi.

Ang militaristang estratehiyang
 Biden-Harris sa Asia-Pacific