Ang militaristang estratehiyang Biden-Harris sa Asia-Pacific

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Walang pinag-iba sa porma, layunin at esensya ang estratehiyang geopulitikal ng imperyalismong US sa ilalim ng nagdaang gubyerno ni Donald Trump o ng kasalukuyang gubyernong Biden-Harris. Pagpapatuloy ito ng nauna pang “pihit sa Asia” na idineklara noong 2008 na estratehikong pagpihit ng patakaran sa China at pagturing dito bilang isang nangungunang imperyalistang karibal. Pinakapakay ng estratehiyang militar na ito ang pigilan ang ibayo pang paglawak ng pangmilitar na lakas at impluwensyang pampulitika ng China, at maghanda sa at mag-udyok ng tuwiran o di tuwirang digmaang inter-imperyalista.

Sa ilalim ng tinaguriang “Indo-Pacific Strategy,” kinokonsolida ng US ang kapangyarihang militar nito sa mga bansa sa palibot ng China sa pamamagitan ng mga pormasyong Quad (Quadrilateral Security Dialogue, kasama ang India, Japan at Australia) at AUKUS (Australia-United Kingdom-US), kasabay ng pagpapahigpit ng kontrol sa mga papet nitong militar sa South Korea, Thailand, Pilipinas at pati sa Japan. Inuudyok din ng US ang mga alyado nito sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Europe na manindigan kontra sa China.

Naghuhugis ang estratehiyang ito sa paglulunsad ng masinsin at malakihang mga “military drill” sa iba’t ibang bansa sa palibot ng China at ng paglalayag ng mga barkong pandigma ng US sa South China Sea at Taiwan Strait. Pagsasanay ang mga ito sa maniobrang pangkombat ng US sa tarangkahan mismo ng China. Kasabay nito ang mapang-udyok na mga hakbang ng US tulad ng sunud-sunod na pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi at iba pang upisyal sa Taiwan noong Agosto, at ng pamamayagpag ni US Vice President Kamala Harris sa South at Southeast Asia.

Sinasabing “pinakamalalaki sa kasaysayan” ang ginanap na military drill ngayong taon sa Japan (Keen Sword, 36,000 tropa) at South Korea (Ulchi Freedom Shield, mahigit 67,500 tropa). Ginanap din ang katulad na mga pagsasanay sa Thailand (CARAT), Indonesia (Garuda Shield), Australia (Cope North), Guam (Valiant Shield) at iba pang teritoryong isla ng US sa Pacific. Sa Pilipinas, inilunsad ang Balikatan noong Marso-Abril na nilahukan ng 8,900 tropa.

Noong Hunyo-Agosto, ginanap ang 11-araw na Rim of the Pacific (RimPac), ang pinakamalaking combat drill sa mundo, na inilunsad sa iba’t ibang bahagi ng Pacific mula sa base militar ng US sa Hawaii. Umabot sa 38 barkong pandigma, apat na submarino, siyam na hukbong pangkati, mahigit 170 aircraft at 25,000 tropa mula sa 26 bansa ang lumahok sa pagsasanay. Walo sa mga bansang ito ay kasapi ng NATO, na nasa likod ng gerang proxy ng US sa Ukraine laban sa Russia.

Libu-libo ring maliit, katamtamang-laki at di-inaanunsyong pagsasanay militar ang isinasagawa ng US sa “lahat ng sulok” ng Asia-Pacific. Sangkot dito ang daan-daang eroplanong pambomba, mga barkong de-nukleyar, mga kanyon, misayl, bala at tropa na madalas nagsasagawa ng mga “live-fire exercise” na nag-iiwan ng nakalalasong basura at kemikal sa tubig, hangin at lupa. Sa Pilipinas lamang, humigit-kumulang 300 ang gayong pagsasanay kada taon.

Kontrol sa karagatan

Noong Setyembre, inianunsyo ng US ang pagkakabuo ng Task Force 76/3, na kumbinasyon ng mga pwersang nabal ng US Indo-Pacific Command na permanenteng naka-istasyon sa South China Sea. Layunin nitong pahigpitin ang kontrol ng US sa mga pasilidad, base at tropang nabal sa mga bansa sa South, East at Southeast Asia sa tabing ng “integrasyon” at “inter-operability.” Inilunsad nito noong Oktubre ang Kamandag 2022 sa Bataan, Palawan at iba pang lugar sa Luzon.

Bagong mekanismo ito sa ilalim ng Pacific Deterrence Initiative ng Pentagon na may $5.1 bilyong badyet ngayong taon. Layunin ng programang ito na maglatag ng mga pasilidad sa mga bansa sa “first island chain” (Japan, Taiwan, Pilipinas, at iba pa), upang dikitan at permanenteng palibutan ang China ng mga “long-range missile” na nakabase sa lupa (land-based).

Nang bumisita si Harris sa Pilipinas noong Nobyembre, adyenda niya ang pagpinal sa dagdag na limang base na gagamitin ng US sa bansa. Tampok dito ang balak na muling pagtatayo ng mga pasilidad militar ng US sa Subic, Zambales para ipwesto ang mga pwersa, misayl at barkong pandigma ng US, mahigit 30 taon matapos sipain sila mula rito.

Ang militaristang estratehiyang Biden-Harris sa Asia-Pacific