KoresponsalGitaho sa Bagong Hukbong Bayan-Masbate (Jose Rapsing Command) niining Disyembre ang kapin 17 ka aksyong militar nga gilunsad sa mga yunit niini batok sa militar ug pulis sa prubinsya niining 2022. Kabahin kini sa padayon nga kampanya sa BHB-Masbate aron suklan ug pakyason ang mga nakapokus nga operasyong militar ug kampanyang golpe-de-gulat sa Joint Task Force Bicolandia sa prubinsya. Dili moubos sa lima ka batalyong pwersa sa AFP-PNP-CAFGU ang gideploy sa prubinsya nga miabot pa sa kapin 1,500 ka pwersa para maglunsad og susamang mga operasyon ug kadungan nga militarisasyon sa mga komunidad ilalum sa RCSP (Retooled Community Support Program). Lakip sa maong mga aksyon ang ambus sa Barangay Manlut-od sa Placer kung asa duha ka CAFGU ang napatay ug nakakumpiska ang BHB og duha ka mugbong armas, mga magasin, bala ug uban pang himan niadtong Nobyembre 7. Upat sa mga opensiba ang nalunsad sa unang 100 ka adlaw sa rehimeng Marcos sa poder. Onse ka sundalo ang napatay ug lima ang nasamdan sa maong mga opensiba. Lakip dinhi ang gilunsad nga aksyong demolisyon niadtong Agosto 11 batok sa 2nd IB sa Sityo Puro, Talisay, San Fernando sa isla sa Ticao. Lima ang napatay ug tulo ang samaron sa kaaway sa maong aksyon. Lima usab ang napatay sa aksyong isnayp-haras batok sa armadong grupo sa kapitan sa barangay nga si Adriel “Boyet” Besana, CAFGU ug 2nd IB sa Sityo Baldoza, Cabungahan, Cawayan, Masbate niadtong Agosto 18. Kabahin usab ang maong mga opensiba sa pagpursige sa Pulang hukbo nga depensahan ug palig-onon ang determinasyon sa masang Masbatenyo nga molihok ug suklan ang padayon nga pagharing militar sa Masbate. Ilalum sa rehimeng Marcos, nanghulga ang mas agresibong pasistang pagpang-atake sa AFP-PNP-CAFGU ug sa Masbate TF-Elcac sa mag-uumang Masbatenyo. Nagsugod na ang kampanya sa militar ug lokal nga nagharing hut-ong sa malukpanong pagpangilog sa mga kanhing rantso ug asyendang malampusong nabawi sa kalihukan sa mag-uuma. Mikabat na sa 11 ang natahong biktima sa pulitikanhong pagpamatay sa prubinsya. Lakip dinhi ang serye sa pagpatay sa mga mag-uumang nag-ugmad sulod ug palibot sa Lupaing Pecson nga gikahinaman sa lokal nga burukrata sa prubinsya ilalum ni Marcos. Pinakabag-ong kaso mao ang pagpatay sa mangkoprahay nga si Ronnie Andren sa lungsod sa Placer niadtong Nobyembre 27. Gidakop siya samtang nangopra ayha gipatay. Matud kang Luz del Mar, tigpamaba sa BHB-Masbate, dili mohunong ang hukbong bayan sa pagpanalipud sa masang Masbatenyo batok sa kabangis sa militar ug sa pasingil sa AFP-PNP-CAFGU sa mga krimen niini batok sa katawhan. Iyang gipadayag ang kaandamon sa BHB nga suklan ang nagkagrabeng pasismo ug terorismo sa estado sa Masbate. Armadong pakigbisog batok sa paghari sa militar sa Masbate

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gitaho sa Bagong Hukbong Bayan-Masbate (Jose Rapsing Command) niining Disyembre ang kapin 17 ka aksyong militar nga gilunsad sa mga yunit niini batok sa militar ug pulis sa prubinsya niining 2022. Kabahin kini sa padayon nga kampanya sa BHB-Masbate aron suklan ug pakyason ang mga nakapokus nga operasyong militar ug kampanyang golpe-de-gulat sa Joint Task Force Bicolandia sa prubinsya. Dili moubos sa lima ka batalyong pwersa sa AFP-PNP-CAFGU ang gideploy sa prubinsya nga miabot pa sa kapin 1,500 ka pwersa para maglunsad og susamang mga operasyon ug kadungan nga militarisasyon sa mga komunidad ilalum sa RCSP (Retooled Community Support Program).

Lakip sa maong mga aksyon ang ambus sa Barangay Manlut-od sa Placer kung asa duha ka CAFGU ang napatay ug nakakumpiska ang BHB og duha ka mugbong armas, mga magasin, bala ug uban pang himan niadtong Nobyembre 7.

Upat sa mga opensiba ang nalunsad sa unang 100 ka adlaw sa rehimeng Marcos sa poder. Onse ka sundalo ang napatay ug lima ang nasamdan sa maong mga opensiba.

Lakip dinhi ang gilunsad nga aksyong demolisyon niadtong Agosto 11 batok sa 2nd IB sa Sityo Puro, Talisay, San Fernando sa isla sa Ticao. Lima ang napatay ug tulo ang samaron sa kaaway sa maong aksyon. Lima usab ang napatay sa aksyong isnayp-haras batok sa armadong grupo sa kapitan sa barangay nga si Adriel “Boyet” Besana, CAFGU ug 2nd IB sa Sityo Baldoza, Cabungahan, Cawayan, Masbate niadtong Agosto 18.

Kabahin usab ang maong mga opensiba sa pagpursige sa Pulang hukbo nga depensahan ug palig-onon ang determinasyon sa masang Masbatenyo nga molihok ug suklan ang padayon nga pagharing militar sa Masbate. Ilalum sa rehimeng Marcos, nanghulga ang mas agresibong pasistang pagpang-atake sa AFP-PNP-CAFGU ug sa Masbate TF-Elcac sa mag-uumang Masbatenyo.

Nagsugod na ang kampanya sa militar ug lokal nga nagharing hut-ong sa malukpanong pagpangilog sa mga kanhing rantso ug asyendang malampusong nabawi sa kalihukan sa mag-uuma. Mikabat na sa 11 ang natahong biktima sa pulitikanhong pagpamatay sa prubinsya. Lakip dinhi ang serye sa pagpatay sa mga mag-uumang nag-ugmad sulod ug palibot sa Lupaing Pecson nga gikahinaman sa lokal nga burukrata sa prubinsya ilalum ni Marcos. Pinakabag-ong kaso mao ang pagpatay sa mangkoprahay nga si Ronnie Andren sa lungsod sa Placer niadtong Nobyembre 27. Gidakop siya samtang nangopra ayha gipatay.

Matud kang Luz del Mar, tigpamaba sa BHB-Masbate, dili mohunong ang hukbong bayan sa pagpanalipud sa masang Masbatenyo batok sa kabangis sa militar ug sa pasingil sa AFP-PNP-CAFGU sa mga krimen niini batok sa katawhan. Iyang gipadayag ang kaandamon sa BHB nga suklan ang nagkagrabeng pasismo ug terorismo sa estado sa Masbate.

Armadong pakigbisog batok sa paghari sa militar sa Masbate