Nobyembre 30: Araw ni Bonifacio at ng masang anakpawis

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nagmartsa mula Liwasang Bonifacio patungo sa paanan ng Mendiola Bridge sa Maynila ang mga manggagawa, maralitang-lunsod at iba pang mga sektor bilang paggunita sa ika-159 Araw ni Andres Bonifacio na idineklara rin nilang Araw ng Masang Anakpawis. Kasamang nagmartsa ang Kilusang Mayo Uno at All Workers Unity, Bayan at mga organisasyon sa ilalim nito, at ang Nagkaisa at Paggawa sa ilalim ng United Labor. Tinatayang umabot sa 6,000 katao ang lumahok sa pagkilos.

Panawagan nila ang pagtataas ng sahod, at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, inilagay nila sa ₱1,100 kada araw ang nakabubuhay na sahod sa pribadong sektor at ₱33,000 kada buwan para sa mga kawani ng gubyerno.

Sa Baguio City, nagmartsa ang iba’t ibang sektor mula Sunshine Park tungong Igorot Park. Nagprotesta rin ang iba’t ibang grupong demokratiko, kasama ang kabataan, sa Crossing, Calamba sa Laguna.

Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang mga raliyista na nagtipon sa Freedom Park sa Davao City. Nagdaos rin ng rali sa Carbon Free Market Freedom Park sa Cebu City, Iloilo City at sa Fountain of Justice sa Bacolod City.

Nagsagawa ng noise barrage sa harap ng Department of Health ang Alliance of Health Workers noong Nobyembre 24. Panawagan nila, itaas tungong ₱33,000 ang “entry-level” na sweldo ng mga manggagawang pangkalusugan sa pribado at pampublikong sektor. Nagkaroon ng kasabay na pagkilos sa mga ospital sa Baguio City, Bacolod City at sa Manapla, Negros Occidental.

Noong Nobyembre 22, nagtipon sa Quezon City ang anim na malalaking pederasyon at organisasyon ng mga kawani ng gubyerno para ipanawagan ang pagtaas ang minimum na sweldo ng mga kawani tungong ₱33,000.

Samantala, naigiit ng unyon ng mga manggagawa ng Technol Eight Philippines noong Nobyembre 24 ang dagdag-sahod sa pakikipagnegosasyon nila sa kumpanya. Kasama sa naipagtagumpay nilang CBA ang ₱50 dagdag-sahod kada araw sa loob ng 2 taon, bonus na ₱30,000, libreng bigas at union leave.

Nobyembre 30: Araw ni Bonifacio at ng masang anakpawis