Koresponsal Armadong pakikibaka laban sa paghaharing militar sa Masbate

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Iniulat ng Bagong Hukbong Bayan-Masbate (Jose Rapsing Command) nitong Disyembre ang higit 17 aksyong militar na inilunsad ng mga yunit nito laban sa militar at pulis sa prubinsya nitong 2022. Bahagi ang mga ito ng patuloy na kampanya ng BHB-Masbate para ipawalangsaysay at biguin ang mga nakapokus na operasyong militar at kampanyang golpe-de-gulat ng Joint Task Force Bicolandia sa prubinsya. Hindi bababa sa limang batalyong pwersa ng AFP-PNP-CAFGU ang ipinakat sa prubinsya na umabot pa nga sa higit 1,500 pwersa para maglunsad ng gayong mga operasyon at kasabay na militarisasyon ng mga komunidad sa ilalim ng RCSP (Retooled Community Support Program).

Kabilang sa mga aksyong ito ang ambus sa Barangay Manlut-od sa Placer kung saan dalawang CAFGU ang napatay at nakasamsam ang BHB ng dalawang maiiksing armas, mga magasin, bala at iba pang kagamitan noong Nobyembre 7.

Apat sa mga opensiba ay nailunsad sa unang 100 araw ng bagong rehimeng Marcos sa poder. Labing-isang sundalo ang napatay at lima ang nasugatan sa mga opensibang ito.

Kabilang rito ang ilinunsad na aksyong demolisyon noong Agosto 11 laban sa 2nd IB sa Sityo Puro, Talisay, San Fernando sa isla ng Ticao. Lima ang napatay at tatlo ang sugatan sa kaaway sa naturang aksyon. Lima rin ang napatay sa aksyong isnayp-haras laban sa armadong grupo ni kapitan ng barangay na si Adriel “Boyet” Besana, CAFGU at 2nd IB sa Sityo Baldoza, Cabungahan, Cawayan, Masbate noong Agosto 18.

Bahagi rin ang naturang mga opensiba sa pagpupursige ng Pulang Hukbo na ipagtanggol at patatagin ang determinasyon ng masang Masbatenyo na kumilos at labanan ang nagpapatuloy na paghaharing militar sa Masbate. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagbabanta ang mas agresibong pasistang pang-aatake ng AFP-PNP-CAFGU at ng Masbate TF-Elcac sa magsasakang Masbatenyo.

Nagsimula na ang kampanya ng militar at lokal na naghaharing-uri sa malawakang pag-agaw sa mga dating rantso at asyendang napagtagumpayang mabawi ng kilusang magsasaka. Umaabot na sa 11 ang naitalang biktima ng pampulitikang pagpaslang sa prubinsya. Kabilang dito ang serye ng pagpatay sa mga magsasakang nagbubungkal sa loob at paligid ng lupaing Pecson na pinag-iinteresan ng lokal na burukrata sa prubinsya sa ilalim ni Marcos. Pinakabagong kaso ay ang pagpatay sa magkokoprang si Ronnie Andren sa bayan ng Placer noong Nobyembre 27. Dinakip siya habang nagkokopra at saka pinatay.

Ayon kay Luz del Mar, tagapagsalita ng BHB-Masbate, hindi titigil ang hukbong bayan sa pagtatanggol sa masang Masbatenyo laban sa karahasang militar at sa pagpapanagot sa AFP-PNP-CAFGU sa mga krimen nito laban sa bayan. Inihayag niya ang kahandaan ng BHB na patuloy na labanan ang tumitinding pasismo at terorismo ng estado sa Masbate.

Armadong pakikibaka laban sa paghaharing militar sa Masbate