Nobyembre 30: Adlaw ni Bonifacio kag sang masang anakbalhas

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagmartsa halin Liwasang Bonifacio padulong sa ginkunsaran sang Mendiola Bridge sa Maynila ang mga mamumugon, imol sa syudad kag iban pang mga sektor bilang pagdumdom sa ika-159 Adlaw ni Andres Bonifacio nga gindeklarar man nila nga Adlaw sang Masang Anakbalhas. Upod nga nagmartsa ang Kilusang Mayo Uno kag All Workers Unity, Bayan kag mga organisasyon sa idalom sini, kag ang Nagkaisa kag Paggawa sa idalom sang United Labor. Ginatantya nga naglab-ot sa 6,000 katawo ang nag-upod sa paghulag.

Panawagan nila ang pagpataas sang suhol, kag pagpanubo sang presyo sang mga balaklon. Sa subong, ginbutang nila sa ₱1,100 kada adlaw ang makabuhi nga suhol sa pribadong sektor kag ₱33,000 kada bulan para sa mga empleyado sang gubyerno.

Sa Baguio City, nagmartsa ang nagkalainlain nga sektor halin Sunshine Park padulong sa Igorot Park. Nagprotesta man ang nagkalainlain nga grupo nga demokratiko, upod ang pamatan-on, sa Crossing, Calamba sa Laguna.

Wala nalingkang sa mabaskog nga ulan ang mga raliyista nga nagtipon sa Freedom Park sa Davao City. Naghiwat man sang rali sa Carbon Free Market Freedom Park sa Cebu City, Iloilo City kag sa Fountain of Justice sa Bacolod City.

Naghimo sang noise barrage sa atubang sang Department of Health ang Alliance of Health Workers sang Nobyembre 24. Panawagan nila, pataason tubtob ₱33,000 ang “entry-level” nga sweldo sang mga mamumugon sa ikaayong lawas sa pribado kag pangpublikong sektor. May ara nga kadungan nga paghulag sa mga ospital sa Baguio City, Bacolod City kag sa Manapla, Negros Occidental.

Sang Nobyembre 22, nagtipon sa Quezon City ang anom ka daku nga pederasyon kag organisasyon sang mga empleyado sang gubyerno para ipanawagan ang pagpataas sang minimum nga sweldo sang mga empleyado tubtob sa ₱33,000.

Samtang, naduso sang unyon sang mga mamumugon sang Technol Eight Philippines sang Nobyembre 24 ang dugang-suhol sa pakignegosasyon nila sa kumpanya. Upod sa napadaog nila ang CBA nga ₱50 dugang-suhol kada adlaw sa sulod sang 2 tuig, bonus nga ₱30,000, libre nga bugas kag union leave.

Nobyembre 30: Adlaw ni Bonifacio kag sang masang anakbalhas