Mga lokal na tuta ng US, ikinatuwa ang pagbisita ni US VP Harris

Tuwang-tuwa ang mga lokal na opisyal ng Palawan, at mga tuta ng imperyalismong US sa pagbisita ni US VP Kamala Harris nitong Nobyembre. Hindi magkanda-mayaw ang mga lokal na burukrata sa pagpuri kay Harris laluna nang pumunta ito sa isang komunidad ng mga mangingisda sa Brgy. Tagburos, Puerto Princesa City noong Nobyembre 22.

Sa pagbisita ni Harris, dala niya ang ilang mga kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas. Kabilang sa mga ito ang pagtatayo ng karagdagang lima pang kampo/pasilidad militar ng US sa bansa na ang isa ay nakatakdang itayo sa Palawan. Hindi man lamang ito tinutulan ni Marcos Jr. at ng mga alipures niyang opisyal sa Palawan. Bukod pa ang pagtatayo ng pasilidad nukleyar sa bansa para umano lutasin ang suliranin sa kuryente.

Samantala, mariin itong kinundena ng National Democratic Front of the Philippines-Palawan. Ani Leona Paragua, tagapagsalita nito, ”tahasang pagyurak ng US sa pambansang soberanya ng Pilipinas ang pagdadagdag ng bagong base-militar nito sa Palawan.” Dagdag pa niya, “dapat ipagtanggol ng kasalukuyang henerasyon ang soberanya ng bansa laban sa imperyalistang interbensyon at isulong ang adhikaing kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.”

Mga lokal na tuta ng US, ikinatuwa ang pagbisita ni US VP Harris