Sa ika-54 nga anibersaryo sa PKP Panamilit ug pinakataas nga pagsaludo kang Ka Joma

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gimandoan sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong Disyembre 17, 2022 ang tanang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan nga magpahigayon og 21-gun salute isip panamilit ug pinakataas nga pagsaludo kang Kasamang Jose Maria Sison sa adlaw sa anibersaryo niini sa Disyembre 26, 2022.

Namatay sa edad nga 83 si Ka Joma, founding chairman sa Partido ug hukbong bayan, niadtong Disyembre 16, 2022, human ang pipila ka semana nga pagka-ospital sa Utrecht, The Netherlands.

Gilunsad sa mga 7-katawong iskwad ang gun salute pinaagi sa tulo ka hugna nga pagkablit isip pinakataas nga saludong militar. Gihimo kini sa mahabog nga bukid, sulod sa mga lasang, sa patag ug sa mga dapit nga duul sa baryo. Sa unang semana sa Enero, nagreport sa ilang pagtamod sa kamandoan ang mga kumand sa hukbong bayan sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Lanao, Batangas, North Negros, South Central Negros, Southwest Negros ug Panay, ingonman ang uban pang mga yunit sa Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol ug North Central Mindanao.

Nagtaho usab og paglunsad sa espesyal nga mga panagtigum ang masa ug hukbo sa Batangas ug Southern Panay. Sa Bicol, gipahigayon ang mga panagtapok sa duha ka lugar sa Rinconada Area sa Camarines Sur nga gisalmutan sa 200 katawo. Sa mga lungsod, nagpahigayon og tago nga mga parangal ang rebolusyonaryong organisasyon sama sa Liga ng Agham para sa Bayan ug Makibaka. Niadtong Disyembre 21, 2022 naglunsad og raling-iglap ang mga myembro sa Kabataang Makabayan isip pagsaludo kang Ka Joma, nga founding chairman usab nila.

Niadtong Disyembre 28, 2022, gipahigayon sa kampus sa University of the Philippines-Diliman sa Quezon City ang usa ka talagsaong parangal aron saulugon ang kinabuhi ug mga kontribusyon ni Ka Joma sa dayag nga kalihukang masa ug panaghisgot kalinaw. Gisalmutan kini sa gatusan katawo ug gitan-aw sa libu-libo sa Facebook ug Twitter. Ayha ang programa, nagmartsa sulod sa kampus ang mga organisasyong masa.

Sa gawas sa nasud

Usa ka maligdong apan militanteng parangal nga gitawag og International Day of Tribute ang gilunsad niadtong Disyembre 23, 2022 kadungan sa pag-cremate sa patayng lawas ni Ka Joma sa Utrecht. Mitambong sa parangal ang mga representante sa mga partidong pulitikal ug organisasyong Marxista-Leninista, mga progresibo, anti-imperyalistang mga grupo ug indibidwal, mga organisasyon sa Europe, migranteng Pilipino ug suud nga higala ug kauban ni Ka Joma. Lakip sa mga mitambong ang mga representante sa mga organisasyon gikan sa Australia, Belgium, Germany, Hong Kong, Indonesia, Korea, Kurdistan, North Kurdistan, New Zealand, Palestine, Suriname, The Netherlands, Turkey ug Ukraine.

Nagpasidungog usab ang gatusan ka organisasyon ug indibidwal nga kabahin sa International League of Peoples’ Struggles sa laing-laing bahin sa kalibutan nga gitukod ug gipangulohan ni Ka Joma sulod sa taas nga panahon. Dugang niini, nagpahigayon og lain-laing aktibidad ang mga internasyunal nga organisasyon sa ilang mga nasud aron ilhon ang rebolusyonaryo ug internasyunalistang si Ka Joma. Gilunsad kini sa Germany, China, France, Mexico, Austria, Australia, Canada, US, Ireland ug daghan pa uban.

Ika-54 anibersaryo sa PKP

Gipahigayon ang pagpanamilit ug parangal kadungan sa pagsaulog sa anibersaryo sa Partido ilalum sa panawagang: Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Sa tinuig nga pamahayag sa Komite Sentral, gimandoan niini ang tanang nangulong komite ug kadre nga himuon ang tanang paningkamot aron konsolidahon ug pakusgon ang Partido sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Gianunsyo niini ang gikatakdang pagtibuok og bag-ong 5-ka-tuig nga programa alang sa 2022 hangtud 2027 ug pagpalungtad og unum ka bulan sa 5-ka-tuig nga programa sa Partido aron hatagag panahon ang tanang rehiyon nga kumpletuhon ug isumite ang ilang mga dokumento sa pagsumada.

 

Panamilit ug pinakataas nga pagsaludo kang Ka Joma