Mga armadong aksyon sa BHB-Negros

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ang tulo ka gerilyang aksyon niadtong ikaduhang katunga sa Marso isip tubag sa dugang nga pwersang militar sa isla.

Niadtong Marso 20, gipabuthan sa BHB ang detatsment sa 7th Regional Mobile Force Battalion sa Sityo Hinugpayan, Barangay Luz, Guihulngan City, Negros Oriental. Nasamdan dinhi ang duha ka pulis. Gipabuthan usab sa BHB ang detatsment sa 62nd IB sa Barangay Sikatuna Proper, Isabela, Negros Occidental sa parehong adlaw.

Samtang, duha ka mugbong armas ang nakumpiska sa BHB gikan sa mga armadong maton ug mangingilog og yuta sa Sityo Manlama, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental niadtong Marso 30.

Dugang militarisasyon

Gihampak sa BHB-Negros ang gitukod nga task force ni Ferdinand Marcos Jr nga para kuno “ipabilin ang kalinaw ug kahapsay” sa tibuok isla. Gigamit sa rehimen ang pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Degamo niadtong Marso para magdeploy dinhi og dugang nga pwersang militar. Sigurado nga magdala kini og dugang terorismo ug kabangis sa lugar.

Unang gimando sa rehimeng Marcos niadtong Marso 10 ang pagtukod og task force nga molangkub sa duha ka brigada ug unum ka batalyon sa PNP ug sa AFP. Gihimong pormal ang mando dihang gipirmahan niya ang Administrative Order No. 6 niadtong Abril 3.

Gidugang sa isla ang 50 ka tawong myembro sa Light Reaction Company, yunit nga gibansay sa US ug nalambigit sa pagsabwag og kabangis sa Marawi City. Miabot na usab niadtong Marso sa Negros ang 47th IB nga naggikan pa sa Bohol .

Ang mando ni Marcos mipatong sa Memorandum No. 32 sa rehimeng Duterte nga nagresulta sa mangilngig nga mga krimen batok sa katawhan sa Negros.

Lakip dinhi ang dinaghang pagpatay sa mga mag-uuma sa gitawag og Oplan Sauron 1 ug 2 niadtong 2018 ug 2019.

Mga armadong aksyon sa BHB-Negros