Tabunok ang yuta sa NCMR alang sa armadong rebolusyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Sa anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, gimandoan sa Komite sa Partido Komunista ng Pilipinas sa North Central Mindanao ang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan ilalum niini nga pahugton ang paggunit sa mga prinsipyo sa gerilyang pakiggubat. Panawagan niini ang paglunsad sa mga taktikal nga opensiba ug pagpakgang sa nakapokus nga mga operasyon sa kaaway.

Sa milabayng lima ka tuig, giatubang sa PKP ug BHB-NCMR ang grabeng operasyon sa Armed Forces of the Philippines nga nagtinguhang puuhon ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon. Migamit kini og daghang tropa ug modernong mga armas sama sa drone, fighter jet, helikopter ug artileri. Tawtaw ang terorismo sa estado sa rehiyon, kung asa nahimong gawi sa estado ang dakpon, iditine ug ipailalum sa grabeng presyur ang rebolusyonaryong mga inahan ug ilang mga anak, pagpanghadlok ug pagpasaka og gama-gamang kaso sa mga pamilya sa mga martir nga manggugubat, pagpatay sa mga sibilyan, pagpanghadlok ug pagpangransak sa mga balay sa mga masa, iligal nga detensyon, pagblokeyo sa pagkaon, ug daghan pang paglapas sa tawhanong katungod.

Kining tanan gipatuman taliwala sa krisis sa panginabuhian sa katawhan nga nagbunga og malukpanong kagutom ug pag-antus sa rehiyon. Kaylap ang pagpalayas sa mga mag-uuma ug pagpangilog sa ilang mga umahan alang sa ekspansyon sa mga komersyal nga plantasyon. Lakip dinhi ang pag-abog sa mga mag-uuma sa Malitbog, Bukidnon aron hatagag-dalan ang plantasyon sa bulanghoy sa San Miguel Foods Inc; pagdemolis sa mga mag-uuma sa Balingasag, Misamis Oriental alang sa ekspansyon sa plantasyon sa pinya sa Del Monte; ug daghan pang uban. Kaylap ang pagpamig-ot karon sa mga barangay sa Manalog, Kibalabag, Silae ug Miglamin sa Malaybalay City tungod sa planong pagpangilog sa Del Monte sa 6,000 ektaryang yuta nga plano niining himuong plantasyon sa pinya, kapayas ug abokado.

Dugang paantus sa mga mag-uuma ang baratong pagpalit sa ilang mga produkto samtang padayong misaka ang presyo sa batakang mga palaliton. Sa miaging tuig, anaa sa ₱22-₱26 lamang kada kilo ang palit sa goma. Ang presyo sa abaka mokabat og ₱48-₱60 kada kilo lamang, ug ang mais ₱15-₱22 kada kilo.

Sa Region X, gitakda sa balaod ang minimum nga suhulan nag ₱390 kada adlaw alang sa mga mamumuong dili agrikultural ug ₱375 alang sa mga mamumuo sa agrikultura. Sa aktwal, ₱250-₱300 lamang ang nadawatan sa mayorya tungod sa iskemang kontraktwalisasyon.

Daghang mag-uuma karon sa rehiyon ang padayon nga nagduso sa ilang katungod sa yuta pinaagi sa hiniusang bungkalan ug okupasyon, pagkumpronta sa mga negosyante ug agalong yutaan ug uban pang pamaagi. Gikan sa maong mga pakigbisog mitumaw ang mga kabatan-onang bag-ong manggugubat sa BHB. Gipamatud-an niini nga makatarunganon ug mahinungdanon ang pagrebolusyon sa katawhan.

Tabunok ang yuta sa NCMR alang sa armadong rebolusyon