Ika-54 nga anibersaryo sa BHB, gisaulog

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gisaulog sa tibuok nasud ug bisan sa gawas sa nasud ang ika-54 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) niadtong Marso 29. Gilunsad ang mga aktibidad sa mga natarang gerilya sa BHB, mga sikretong panagtapok sa mga alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa mga sentrong lungsod, ug mga pulong ug asembliya sa laing nasud sa mga nagasuportang organisasyon sa gubat sa katawhan sa Pilipinas.

Sa pamahayag sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas, giparangalan niini ang mga bantugang martir ug Pulang manggugubat sa BHB nga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Nanawagan ang Partido sa BHB nga “padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan para sa nasudnong kagawasan ug demokrasya.”

Matud sa Komite Sentral, lig-on nga miabante ug gipatigbabawan sa BHB ang tanang disbentahe ug mga kapakyasan sa tanang yugto sa kasaysayan sa 54 ka tuig nga pasukol niini. “Gipakyas niini ang magkasunod nga kampanya sa kaaway sa pagpulbos ug armadong pagpanumpo,” dugang pa sa Partido.

Samtang, sa pamahayag sa mga komite sa Partido sa North Central Mindanao Region, Southern Tagalog Region ug Mindoro Island, gihikyad niini ang mga lokal nga kadaugan sa BHB sa eryang langkub sa operasyon. Nagpagawas usab og pamahayag ang kumand sa BHB sa isla sa Panay, Southern Panay, mga kumand sa nataran sa isla sa Negros, Masbate, Camarines Sur ug Camarines Norte, Batangas, Surigao del Sur ug mga balangay sa NDF sa Ilocos, Cavite, Laguna, Palawan ug uban pa.

Gitaho sa kumand sa BHB-Central Negros ang naabot niining mga kadaugan sa milabayng tuig. Milapad ang baseng masa sa nataran og pipila pilo ug naabot sa mga operasyon niini ang dili moubos sa 400 ka sityo sa walo ka lungsod. Nakarekrut usab kini og mga bag-ong Pulang manggugubat gikan sa mga intelektwal nga kabatan-onan sa kabanikanhan. Padayon usab nga milapad ang mga yunit sa milisyang bayan sa nataran nga gilangkuban karon sa gatusan ka mga mag-uuma.

Sa laing mga nataran sa tibuok nasud, gitaho sa mga yunit ang paglunsad og daghang bats sa mga Pangpartidong pagtuon, mga serbisyong medikal, ug uban pang katilingbanong serbisyo sa mga langkub nga erya. Napatuman kini bisan nag-atubang sila sa brutal nga nakapokus nga operasyong militar sa mga natarang gerilya.

Nakatapok ang mga Pulang manggugubat ug masa sa Camarines Norte, Central Negros ug South Central Negros ug uban pang lugar para sa anibersaryo.

Sa Eastern Visayas, napahigayon ang selebrasyon taliwala sa pagdugang og tulo ka batalyon sa milabayng upat ka bulan. Gihimo sa mga manggugubat ang 21-gun salute alang kang Kaubang Jose Maria Sison, sa mga namartir nga mga myembro sa Komite Sentral ug mga martir sa isla.

Napahigayon sa hukbong bayan ug masa ang aktibidad nga wala masayri ug namatikdi sa kaaway. Nakalunsad sila og mga kultural nga pasundayag ug magsalu-salo sa simpleng mga pagkaon ug kakanin.

Sa Metro Manila, naglunsad og kalit-nga-protesta ang mga myembro sa Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) niadtong Marso 25 ug mga myembro sa Kabataang Makabayan niadtong Abril 2. Aduna usay sikretong panagtapok ang mga myembro sa Liga ng Agham para sa Bayan.

Sa mga adlaw ayha ang anibersaryo, gihimo sa mga alyadong organisasyon sa NDFP ang pagsab-it og mga balatengga, pagpintal ug pagtagtag og polyeto mahitungod sa digmang bayan sa Metro Manila, Cebu City, sa mga prubinsya sa Rizal, Laguna, Iloilo, Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Sa gawas sa nasud, gihimo kini sa Ireland.

Sa laing nasud, gipasiugdahan sa Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang mga porum, diskusyon ug panagtapok sa US ug United Kingdom. Nakighiusa usab ang mga grupo gikan sa Ireland, China ug uban pa.

Gipanghimakak sa maong mga pagsulong ang haw-ang nga pamahayag sa National Task Force-Elcac niadtong Abril 3 nga bugtong duha ka natarang gerilya na lamang sa BHB ang aktibo samtang ang 15 ka lain pang nataran “huyang na.” Hinungog nga gipamahayag ni Ernesto Torres Jr, direktor sa NTF-Elcac, nga nabungkag niini ang giingong “72 sa kinatibuk-ang 89 ka natarang gerilya” gikan 2018. Subli na usab nga giisbog sa rehimeng US-Marcos Jr ang dedlayn aron kuno puuhon ang tanang natarang gerilya sa BHB sa katapusan sa 2023.

Ika-54 nga anibersaryo sa BHB, gisaulog