Gikasuhan og “terorismo,” midaghan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

SA IKATULONG TUIG sa Anti-Terorrism Law (ATL), nagprotesta ang lain-laing progresibong grupo atubangan sa upisina sa National Security Council sa Quezon City niadtong Hulyo 3. Gibatukan nila ang padayon nga paggamit sa estado sa balaod para dayag nga sumpuon ug pahilumon ang mga kritiko sa rehimen ug mga progresibong organisasyon.

Sa Southern Tagalog pa lang, 15 ka indibidwal na ang gikasuhan sa paglapas sa ATL. Pinakabag-o dinhi ang duha ka tigpanalipud sa tawhanong katungod nga gikasuhan niadtong Hunyo 26 sa 59th IB sa “paghatag og materyal nga suporta” sa mga “teroristang organisasyon.” Ginapagawas nga milapas sa Section 12 sa maong balaod silang Ken Rementilla ug Jasmin Rubia. Ang pagkaso sa “pagtabang sa terorismo” tungod sa gihimong fact-finding mission (FFM) niadtong Hulyo 2022 aron imbestigahan ang pagpatay sa AFP sa batang si Kyllene Casao sa Taysan, Batangas.

Gilambigit usab sa kaso ang pangalan ni Hailey Pecayo, tigpamaba sa grupong Tanggol Batangan, kung asa ginapagawas nga usa siya sa naka-engkwentrong Pulang manggugubat sa mga sundalo niadtong Hulyo 18, 2022.

Samtang niadtong Hunyo 29, nadawatan usab ni Rev. Edwin Egar, Interim Officer sa Karapatan-Southern Tagalog, ang usab ka subpoena sa paglapas kuno sa pari sa maong balaod.

Nataho usab sa Central Luzon, Bicol ug mga rehiyon sa Mindanao ang paggamit sa ATL aron sumpuon ug prisohon ang mga aktibista ug progresibong personahe. Ang ATL usab ang nag-unang suspek sa nagapadayong pagsensor sa 27 ka website sa mga progresibong organisasyon sa internet. Arbitraryo usab nga gitudlo sa Anti-Terrorism Council, nga gitukod sa ATL, ang mga konsultant sa National Democratic Front of the Philippines ug pipila ka mga personahe sama ni Dr. Natividad Castro isip mga “terorista.”

Gikasuhan og “terorismo,” midaghan