Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

 

Martsa kontra Ahunan dam. Nagmartsa ang mga residente sa Pakil, Laguna sa sentro sa lungsod niadtong Hulyo 1 aron ipadayag ang ilang pagsupak sa mga proyektong Ahunan ug Belisama Hydropower sa ilang lungsod. Pagatukuron ang Ahunan Dam sa Bundok Ping-as, nga makita dinhi. Gilunsad ang protesta human sa porum ug konsultasyon sa parehong adlaw nga gipasiugdahan sa Mamamayang Nagmamahal sa Pakil (Manapak).

Reklamasyon sa Bacolod City, batukan. Nagprotesta sa kadagatan ang mga mananagat ug kabus nga supak sa nakatakdang 1,018-ektaryang proyektong reklamasyon sa Bacolod City niadtong Hunyo 25. Nakighiusa sa protesta ang mga residente sa barangay sa Banago ug Punta Taytay, mga apektadong komunidad sa magun-ubong reklamasyon. Dala sa mga mangingisda ug residente ang ilang mga panawagan sakay sa duha ka pump boat ug 13 ka bangkang de motor.

Protesta sa mga ospital. Sunod-sunod nga protesta ug pagpamakmak ang gilunsad sa mga unyon sa mga mamumuo sa panglawas ilalum Alliance of Health Workers (AHW) sa lima ka ospital sa Metro Manila niadtong Hunyo 23 ug Hunyo 27. Gilunsad ang mga protesta kalabot sa usa ka tuig sa poder sa rehimeng Marcos ug ikaduhang state of the nation address niini. Dugang-suhulan, hinanaling mga benepisyo ug dugang-badyet sa pangpulikong panglawas ang ilang panawagan.

Mga protesta