Pagpangatake sa militar sa 5 ka prubinsya

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nagpadayon ang grabeng pagpanglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod sa milabayng duha ka semana.

Sa Masbate, gipusil patay sa mga sundalo si Randy Dionan Mahinay sa Sityo Abanggan, Barangay San Carlos, Milagros niadtong Hunyo 21 samtang nagtrabaho sa konstruksyon sa kalsada sa lugar. Gilambigit siya sa militar sa gilunsad nga ambus sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga aset paniktik ug CAFGU, kung asa usa ang napatay, niadtong Abril 14 sa parehong barangay. Giakusahan siyang mitabang sa mga Pulang manggugubat tungod lang kay nagtrabaho siya sa lugar kung asa nahitabo ang ambus. Aktibo siyang myembro sa kahugpungan sa mga kabus nga mag-uuma nga supak sa planong pagpalapad sa langyawng kumpanyang Filminera-Masbate Gold Project sa lungsod sa Mobo, Uson ug Milagros.

Sulayng pagpatay. Gisulayan pagpatay sa mga sundalo si Rudolfo Ygot sa iyang balay sa Barangay Barag, Mobo, Masbate niadtong Hunyo 18. Ang 41-anyos nga si Ygot usa ka kapitan sa maong barangay ug lakip sa mga nagababag sa pagpalapad sa Filminera-Masbate Gold Project.

Pag-aresto. Giaresto sa mga pulis ang upat ka tapasero nga myembro sa balangay sa Pagkakaisa ng Manggagawang Bukid sa Tubuhan (PAMATU) sa Barangay Tumalim, Nasugbu sa Batangas niadtong Hulyo 3. Ang upat ka biktima mao silang Felix Cailing Diraya (53), Francis Joshua Diraya (20), Efren Panganiban (51), ug Lanie Villa Diraya (48). Giaresto sila human gipanalipdan ang ilang katungod sa pamuo ug pagpanimuyo.

Sa Negros Occidental, giaresto ang lider-mag-uuma nga si Susan Medes. (Tan-awa ang kalambigit nga artikulo sa panid 7.)

Pagpamig-ot. Sa Negros Occidental, giinteroga sa mga sundalo ang mag-uumang si Benjie Teruel sa detatsment sa CAFGU sa Barangay Hilamonan, Kabankalan City niadtong Hunyo 19. Si Teruel, adunay kabilinggan, pugos nga ginapaangkon nga lambigit siya sa pag-atake sa hukbong bayan sa maong detatsment niadtong Hunyo 13. Gihulga ang iyang kinabuhi ug seguridad sa iyang pamilya.

Pagpamusil. Nagbunga og grabeng kahadlok sa mga residente sa Sityo Cansampo, Barangay Bagtik, La Libertad, Negros Oriental ang pagpaulan og bala sa 62nd IB sa lugar niadtong Hunyo 23 sa hapon. Nataho usab sa barangay ang pugos nga pagsulod ug pagransak sa mga balay sa residente.

Sa tungatunga sa Hunyo 23 ug Hunyo 30, gigukod ug gipabuthan sa mga sundalo ang may kabilinggan sa hunahuna nga si Junior de los Trico sa parehong lugar.

Pagpamomba. Naghulog og 14 ka bomba ug makapila ka beses nga nang-istraping ang mga sundalo sa mga umahan sa mga barangay sa Bazar, Naguilian, Sacaang ug Bilabila sa lungsod sa Sallapadan, Abra sa tungatunga sa Hunyo 26 ug Hunyo 28. Balos kini sa mga sundalo human ang duha ka magkasunod nga armadong aksyon sa BHB batok sa ilang mga tropa.

Pagpangatake sa militar sa 5 ka prubinsya