(Video) Pagbayarin ang US-Zionistang Israel sa henosidyo sa mamamayang Palestinian

, ,

 

Download: PilipinoBisaya

(Video) Pagbayarin ang US-Zionistang Israel sa henosidyo sa mamamayang Palestinian