59th IB, inambus ng BHB-Batangas

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Hindi bababa sa lima ang kaswalti sa hanay ng kriminal na 59th IB sa pananambang ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Batangas sa Barangay Bignay, Lobo, Batangas noong Oktubre 16 ng umaga. Ayon sa ulat ng BHB-Batangas, pinasabugan nila ang isang iskwad ng mga pasistang tropa bago nakipagpalitan ng putok. Matapos ang operasyon, ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB.

Samantala, napatamaan din ng BHB-Batangas ang umaatakeng yunit ng 59th IB noong Oktubre 15 ng umaga sa Barangay Bignay. Nailunsad ng yunit ang isang aktibong depensa laban sa isinagawang pananambang ng yunit ng 59th IB.

59th IB, inambus ng BHB-Batangas