Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

 

Ika-160 araw ni Bonfacio, ginunita. Ginunita ang Araw ni Bonifacio ng mga pambansa-demokratikong pwersa sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Iloilo at Davao noong Nobyembre 30. Panawagan nila ang dagdag-sahod, trabaho, pampublikong serbisyo, karapatan at kalayaan. Kasamang nagmartsa ang mga kabataang myembro ng Anakbayan, na nagdiwang ng kanilang ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag sa parehong araw.

Martsa para sa Palestine. Magkasamang nagmartsa ang daan-daang aktibista at Moro sa Maynila noong Nobyembre 25 ng hapon para igiit ang makatarungang kapayapaan sa Palestine at kagyat na pagpapatigil sa kampanyang henosidyo at pambobomba ng Zionistang Israel sa Gaza. Balak nilang dumaan sa embahada ng US pero hinarang sila ng mga pulis. Nagmartsa sila mula Luneta tungong Cultural Center of the Philippines sa Roxas Boulevard kung saan itinuloy nila ang kanilang programa.

Mga protesta