21-gun salute para sa mga martir ng Partido, inilunsad sa EV at ST

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isinagawa ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Eastern Visayas at Southern Tagalog ang 21-gun salute para saluduhan ang mga martir ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at rebolusyonaryong kilusan sa kani-kanilang rehiyon.

Noong Nobyembre 30, isinagawa ng BHB-Southern Tagalog ang 21-gun salute para kay Josephine Mendoza (Ka Sandy), lider ng Partido sa rehiyon. Kasabay nito, naglunsad din ang mga yunit ng Partido dito ng lihim na mga pagtitipon at pagpaparangal sa kanya.

Noong Nobyembre 23, binigyan ng tahimik na 21-gun salute ng BHB-Eastern Visayas bilang saludo ang Imelda 6, ang anim na kasamang namartir sa pambobomba ng 8th ID sa Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar noong Nobyembre 23, 2022. Pinagpugayan nila sina Ka Helenita Pardalis (Ka Elay), Ka Gil Giray (Ka Biboy), Ka Mamoy, Ka Mela, Ka Mike at Ka Joshua.

Pinarangalan din ng National Democratic Front-EV ang mga martir ng Dolores 22, Catbalogan 10 at Bobon 7, lahat ng biktima ng teroristang pamboboma ng 8th ID, at lahat ng martir ng rebolusyong Pilipino.

21-gun salute para sa mga martir ng Partido, inilunsad sa EV at ST