Linggo ng PLGA, ipinagdiwang sa India

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinagdiwang ng rebolusyonaryong kilusan sa India, sa pamumuno ng Communist Party of India (Maoist), ang ika-23 anibersaryo ng armadong bisig nito, ang People’s Liberation Guerilla Army, mula Disyembre 2 hanggang Disyembre 8. Itinatag ang PLGA noong Disyembre 2, 2000. Kasabay nito, ginugunita din ng rebolusyonaryong kilusan sa India ang pagkapaslang ng tatlong myembro ng Komite Sentral ng kanilang Partido noong Disyembre 2, 1999.

Ngayong taon, idineklara rin ng CPI-Maoist ang linggo bilang Palestine People’s Struggle Action Week. Pakikipagkaisa ito sa makasaysayang pakikibaka ng mamamayang Palestino laban sa pananakop at henosidyo ng Zionistang Israel, na suportado ng imperyalismong US.

Ayon sa Komite Sentral ng CPI (Maoist), makatarungan ang armadong paglaban ng mamamayang Palestino laban sa pananakop at marapat itong suportahan. Dapat umanong kumilos ang mga mamamayan para papanagutin ang mga kriminal sa digma ng Zionistang Israel.

“Sa bansa namin, ipinagbawal ng pasistang si Modi, katulad ni Netanyahu ng Israel, na nagsusulong ng dikta ng imperyalistang US, ang kahit anong oposisyon sa kanyang tindig sa kasalukuyang henosidyo sa mga Palestino,” pahayag ni Kasamang Amrut, tagapagsalita ng CPI (Maoist) sa internasyunal na mga usapin.

Linggo ng PLGA, ipinagdiwang sa India