Papet nga AFP, tiba-tiba gihapon sa idalom sang rehimen Marcos

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoIlocoEnglishBisaya

Ginpasulod ni Ferdinand Marcos Jr, upod ang iya mga kaalyado sa Kongreso kag Senado, ang ₱6.17 bilyon nga badyet sang Department of National Defense sa ginpasar kag ginpirmahan niya nga pungsodnon nga badyet para sa 2024 sadtong Disyembre 20, 2023.

Magluwas sa DND, gindugangan man ni Marcos ang badyet sang Philippine Coast Guard sang ₱2.8 bilyon kag sang National Intelligence Coordinating Agency (NICA) sang ₱1 bilyon. (Ang dugang nga badyet sa NICA ang halos doble sa orihinal nga badyet sini nga ₱1.432 bilyon.)

Sa lebel-Kongreso kag Senado pa lang, ginpasakaan na ang badyet sa depensa sang 21.6% halin P203.4 bilyon sadtong 2023 padulong P282.7 bilyon subong nga tuig. Dugang pa diri ang ₱1.5 bilyon nga confidential kag intelligence fund para kuno sa mga operasyon sini sa West Philippine Sea. Kung pagatingbon, pinakamataas subong ang gintigana nga pondo sa DND kag iban pa nga ahensya panseguridad halin 2017. Katumbas ini sang masobra 1.25% sang GDP, pinakamataas naman sa nagligad nga 15 ka tuig.

Ginahambal nila ni Martin Romualdez kag Juan Miguel Zubiri, mga pamunuan sang kongreso kag Senado, nga ang dugang nga pondo ang para sa “pag-atubang sa pamahog” sang China sa West Philippine Sea. Ginahambal naman ni DND Secretary Gilbert Teodoro nga para ini sa “grabe kag seryoso nga pagkay-o” sang mga pasilidad kag gamit militar sang AFP. Nagaserbe ang pareho nga katuyuan sa tuyo sang US nga pabaskugon ang pagpangsulsol sini sang gyera sa South China Sea kag sa paglatag sang lambat sang kaugalingon sini nga base kag pasilidad militar sa sulod sang mga kampo sang AFP, tanan gamit ang kwarta sang pumuluyong Pilipino.

Gindugangan ang pondo militar sa tunga sang nagabagrong nga pamahog sang destabilisasyon halin sa kubay sang retirado nga heneral nga uyat sang paksyon ni Duterte. Dako nga bahin pa sang mga upisyal militar ang nagadampig sa paksyon, bisan pa retirado na ang madamo sa mga ginapaboran nga heneral sini. Nagpakabusog ang suldado, pati mga pulis, sa idalom ni Duterte. Gindoble ang ila mga sweldo kag bugana ang ginahatag sa ila nga mga benepisyo. Ginatos ka milyon piso ang ginsuhol sa mga heneral, kumander kag suldado sa ila mga pagpamatay, kalabanan mga sibilyan. Nagbubo ang grupo ni Duterte sang makurakot nga pondo sa porma sang Support to Barangay Development Program sang NTF-Elcac. Sa sulod sang anom ka tuig, binilyon ka piso ang gintigana sang grupo para magbakal sang mga daan nga jet fighter, barko, drone, kanyon kag sari-sari nga sarplas nga gamit militar halin sa US kag mga alyado sini nga pungsod, pareho sang Israel.

Sa kaidadalman, wala sang iban ang “modernisasyon” sang AFP kundi ang pagbaligya kag pagtambak sang US sang sarplas kag kalabanan daan nga mga gamit sini para armasan ang papet sini nga hukbo. Nakasentro halos tanan nga ginbakal nga armas sa “pagperdi” sa rebolusyonaryong armadong kahublagan kag indi sa “eksternal nga pamahog,” pareho sang pasulit-sulit nga deklarasyon sang AFP. Magkatimbang nga interes sang US kag AFP nga perdihon ang rebolusyonaryong kahublagan tungod nga pamahog ini sa hegemonya sini sa Asia tungod sa tumalagsahon nga lokasyon sang Pilipinas sa rehiyon. Sa hinanali, ginapabaskog sang US ang kampanya sang AFP nga “dugmukon” ang Bagong Hukbong Bayan tungod gusto sini nga bug-os gamiton ang papet nga hukbo sa pagpanulsol sang gyera sa China.

Pareho ni Duterte, ginagamit ni Marcos ang dako nga pondo sa “modernisasyon” para konsolidahon ang kontrol niya sa mersenaryo nga militar kag baklon ang katampad sang mga paksyon nga uyat sang kasumpong niya nga grupo.

Sa tabon sang “seguridad” kag confidentiality, luwas ang “modernisasyon” sang AFP sa madamo nga proseso nga gintalana sa Procurement Law. Lusot ini sa public bidding, para hungod nga taguon ang proseso sang pagbakal sang mga armas. Sa amo, madali nga manipulahon sang mga upisyal militar ang mayor nga mga kontrata kag mga nakasab-it nga mga kontrata sa serbisyo kag pyesa.

Pinakadako nga ginagastuhan sang AFP ang pagbakal sang mga jet fighter, drone, helikopter kag kanyon para ilunsar ang kampanya nga patarasak nga pagpamomba kag pagpanganyon. Nagarangkada ang kampanya nga ini sa idalom sang rehimen Duterte kag nagtuga sang grabe nga halit sa mga sibilyan nga komunidad kag kagulangan.

Papet nga AFP, tiba-tiba gihapon sa idalom sang rehimen Marcos