Pulitiko-militar nga pagbansay, gilunsad sa BHB-Central Negros

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Taliwala sa gipagrabeng operasyong militar sa natarang gerilya, determinadong gilunsad sa mga Pulang kumander ug manggugubat ang usa ka pagbansay sa Batakang Kurso sa Pulitiko-Militar niadtong Enero 20-27. Tumong sa aktibidad nga armasan ang mga manggugubat sa batakang mga prinsipyong pulitiko-militar aron maisugong atubangon ang kontra-rebolusyong kampanya sa pagpanumpo sa rehimeng Marcos.

Kabahin usab ang maong pagbansay sa pagpatigbabaw sa natarang gerilya sa mga kahuyangan sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon nga babag sa kumprehensibong pag-abante sa gubat sa katawhan sa langkub nga lugar, ilabina sa natad sa armadong pakigbisog, matud sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros.

“Nagmalampuson ang pagbansay tungod sa rebolusyonaryong kooperasyon sa mga manggugubat ug kumander, ug ang walay hunong nga suportang masa sa ekonomiya, pinansya ug seguridad sa yunit,” pamahayag pa sa yunit.

Matud pa ni Ka Monique, Pulang manggugubat, “lahi ra gyud kung naka-training ka tungod kay dili ka mahadlok sa pag-atubang sa kaaway ilabina nga kabahin kini sa sentral nga tahas nato isip hukbo.” Makatabang ang mga pagbansay pulitiko-militar sama niini aron “likayan ang lunlun-militar o pagka-militarista…tungod kay kung hanas sa militar, kinahanglang hanas usab sa pulitika,” pamahayag ni Ka Turko, platun lider ug nag-unang instruktor sa pagbansay.

Pulitiko-militar nga pagbansay, gilunsad sa BHB-Central Negros