Paghanas pulitiko-militar, ginlunsar sang BHB-Central Negros

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Sa tunga sang ginpasingki nga operasyon militar sa larangan gerilya, determinado nga ginlunsar sang mga Pulang kumander kag hangaway ang isa ka paghanas sa Batayang Kurso sa Pulitiko-Militar sadtong Enero 20-27. Katuyuan sang aktibidad nga armasan ang mga hangaway sang sandigan nga mga prinsipyo sa pulitiko-militar para maisog nga atubangon ang kontra-rebolusyon nga kampanya sang pagpanumpo sang rehimen Marcos.

Kabahin man ang nasambit nga paghanas sa pagpanginbabaw sang larangan gerilya sa mga kahuyangan sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon nga nakababalaho sa kumprehensibo nga pagsulong sang inaway banwa sa nasakupan nga lugar, ilabi na sa patag sang armado nga paghimakas, base sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros.

“Nangin madinalag-on ang paghanas tungod sa rebolusyonaryong kooperasyon sang mga hangaway kag kumander, kag ang wala untat nga suportang masa sa ekonomya, pinansya kag seguridad sang yunit,” pahayag pa sang yunit.

Sandig pa kay Ka Monic, babaye nga Pulang hangaway, “lain gid kung makahanas ka tungod indi ka mahadlok sa pag-atubang sa kaaway ilabi na kag kabahin ini sang sentral nga katungdanan naton isip hukbo.” Makabulig ang mga paghanas pulitiko-militar kasubong sini para “likawan ang lubos militar ukon pagka-militarista… tungod dapat kung maayo sa militar, dapat maayo man sa pulitika,” pahayag ni Ka Turko, platun lider kag nagapanguna nga instruktor sa paghanas.

Paghanas pulitiko-militar, ginlunsar sang BHB-Central Negros