Archive of AB Dailies

China Telecom sa US, ipinasara dahil sa “pambansang seguridad”
October 28, 2021

Sa Pilipinas, binigyan ito ng akses sa sistema ng komunikasyon ng militar

China Telecom in US, barred due to “national security”
October 28, 2021

Meanwhile, in the Philippines, it was given access to the military’s information system

“Striketober”: Malawakang welga ng mga manggagawa sa US
October 28, 2021

Dumadaluyong ngayon ang mga welga ng mga manggagawang Amerikano sa iba’t ibang bahagi ng United States. Binansagan ito ng mga unyon at masmidya bilang “Striketober” para patampukin ang malaking bilang ng mga welgang manggagawa na sumiklab ngayong buwan ng Oktubre. Mahigit 100,000 manggagawa na mula sa iba’t ibang unyon sa US ang kalahok sa lumalakas […]

“Striketober”: Workers stage widespread strikes across the US
October 28, 2021

American workers’ strikes are currently sweeping across the United States. Unions and the mass media label these as “Striketober” to underscore the large number of workers’ strikes that have erupted this October. More than 100,000 workers from different unions in the US are joining the intensifying surge of strikes that call for wage increases, better […]

Pambansang “shutdown” sa Ecuador kontra taas-presyo ng langis
October 28, 2021

Binarikadahan ng mga katutubo at iba pang sektor ang mayor na mga lansangan sa ilang prubinsya sa Ecuador bilang protesta sa abot-langit na pasirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, ipinanawagan nila ang kagyat na pagpapatalsik sa presidente ng bansa na si Guillermo Lasso. Inihalal si Lasso sa pwesto noon lamang Mayo. Pinangunahan […]

Ecuadorians launch national shutdown against oil price increases
October 28, 2021

Indigenous communities and other sectors set up barricades to block major roads in a number of provinces in Ecuador to protest the skyrocketing increase of petroleum products. Alongside this, they called for the immediate ouster of the country’s president Guillermo Lasso who was recently elected in May. The Ecuadorian Confederation of Indigenous Nationalities (CONAIE) led […]

Bamboo plantations are big businesses in the guise of reforestation
October 27, 2021

Reports last Monday revealed that Secretary Roy Cimatu of the Department of the Environment and Natural Resources asked the United Nations Development Program to support its plan to establish bamboo plantations in all cities and towns across the country. This came after the department’s issuance of Administrative Order 2021-26 (DAO 2021-26) in August, which laid […]

Plantasyon ng kawayan, malaking negosyo sa tabing ng reporestasyon
October 27, 2021

Balita noong Lunes ang paghingi ni Sec. Roy Cimatu ng Department of Environment and Natural Resources ng suporta sa United Nations Development Programme para sa planong pagtatayo ng mga plantasyon ng kawayan sa lahat ng lunsod at bayan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng paglalabas ng kagawaran sa Administrative Order 2021-26 (DAO 2021-26) noong […]

Why the Dutertes hang on to Davao
October 26, 2021

All of Rodrigo Duterte’s older children are running for office in Davao City in the 2022 elections. Sara Duterte seemingly gave up the chance to become president in favor of remaining as the city’s mayor (even though the drama of her change of heart on November 15 is still being anticipated). She is paired with […]

Bakit nagkakapit-tuko ang mga Duterte sa Davao?
October 26, 2021

Lahat ng nakatatandang anak ni Rodrigo Duterte ay tumatakbo para maging upisyal ng Davao City sa eleksyong 2022. Mistulang ipinagpapalit ni Sara Duterte ang pagkakataong maging presidente para manatiling meyor ng syudad (bagaman inaabangan pa ang madramang pagbabagong-isip niya sa Nobyembre 15). Katambal niya ang isa niyang kapatid bilang bise, habang ang isa pa niyang […]