Panagutin si BGen Cabangbang at ang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa iligal na pagdakip sa tatlong aktibista at mga karumal-dumal na krimen laban sa mga Mindoreño!

, ,

Buhol-buhol ang dila at sinungaling si BGen. Cabangbang sa panibagong palabas niyang hindi pagdukot ang ginawa ng 203rd Brigade (Bde) kina Job Abednego David, Peter Del Monte, at Alia Encelo. Sa katunayan iligal na inaresto ng pasistang 203rd Bde sa Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro noong Setyembre 19 at noong Octubre 4 lamang nila inamin na hawak nila ang tatlong aktibista matapos ang pursigidong paghahanap ng mga pamilya at kapwa mga human rights advocates.

Sina David, Del Monte, at Encelo ay mga aktibista mula sa mga organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng pambansang minorya na dinakip ng utak-pulburang militar habang sila ay nasa kasagsagan ng pagsisiyasat sa mga naging paglabag ng AFP-PNP-MIMAROPA sa mga pamayanang katutubo ng nasabing lugar at karatig na mga bayan. Tigas mukha pang ipinagmamalaki ni Cabangbang na naging mabuti ang pagtrato ng 203rd Bde sa tatlong aktibista habang sila ay nasa kustodiya ng militar. Sa una pa lang ay nilabag na ng mga palalo ang batayang karapatan ng tatlo nang ilitaw sila sa publiko dalawang linggo matapos silang dakpin. Malinaw na paglabag sa International Humanitarian Law at maging sa Saligang Batas ng reaksyunaryong gubyerno ang ginawang pagdukot sa tatlong aktibista.

Pilitin man ni Cabangbang na pabanguhin ang pakete ng kanilang krimen, wala nang maloloko ang mersenaryong 203rd Bde. Hindi na bago ang pagdakip, paghuli, at pag-aakusa, at pagbabalandra ng 203rd Bde sa mga sibilyan bilang mga kasapi di umano ang BHB. Ganito rin ang sinapit ng dalawang kilalang aktibista na sina Mary Joyce Lizada at Arnulfo Aumentado na dinukot din ng pasistang militar noong Abril. Ito rin ang pamalagiang kinahaharap ng mga katutubo sa mga pamayanang isinasaklot sa Focused Military Operations (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) ng 203rd Bde, PNP-MIMAROPA, at Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC).

Katunayan, ang paglulunsad ng pagsisiyasat ng tatlong aktibista sa kalagayan ng karapatang pantao sa Barangay Lisap ay batay na rin sa nakakalap na ulat ng malawakang paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis at militar sa mga pamayanang apektado ng FMO at RCSPO na inilunsad ng 203rd Bde ngayong taon laluna ang higit na pinalaking operasyong militar mula Hunyo hanggang kasalukuyan. Partikular ito sa mga barangay ng Manoot, sa bayan ng Rizal, at Monteclaro sa bayan San Jose, parehong probinsya ng Occidental Mindoro, at mga barangay ng Lisap at Hagan sa bayan ng Bongabong, Oriental Mindoro.

Buong kapalaluang iligal na kinampuhan ng tig-laking platung pwersa ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA ang mga sityo ng Balya, Alyanon, Rimas, Bahayaw at Lawaan ng Brgy. Lisap, Bongabong at ang mga sityo ng Cogon Ratag, Albunan at Natub ng Brgy. Manoot, Rizal. Bukod pa dito, patuloy ang pagkakampo ng mga elemento ng AFP-PNP-SAF sa barangay hall ng Sta Cruz, Libertad, Carmundo, Tawas at Hagupit ng Bongabong. Walang galang ding hinihimpilan maging ang mga sagradong lugar ng mga katutubo tulad ng mga libingan.

Dinaranas ng mga katutubong Mangyan at mga mamamayan dito ang mahihigpit na mga kundisyong angkop lamang sa batas militar at paulit-ulit na pagyurak sa kanilang karapatan at paglabag sa internasyunal na makataong batas. Umiiral sa mga lugar na ito ang pagkontrol sa populasyon sa pamamagitan ng pagpataw ng curfew, pagbabawal sa pagpunta sa kaingin at food blockade sa anyo ng paglimita sa bibilhing mga pagkain. Paulit-ulit na pinatatawag, iligal na iniimbistiga’t tinotortyur at sapilitang pinasusurender ang mga sibilyan sa mga nasabing barangay at pinalalabas na mga miyembro ng BHB o sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan.

Panibagong karumal-dumal na kasong naitala ang sumusunod:

a. Pambubugbog ng mga elemento ng 203rd Brigade sa 3 Mangyan-Buhid na sina Marson Opig, Layhip Yaman mga residente ng Sitio Cogon Ratag at Suligan Gonzales, na taga So. Albunan, Barangay Manoot, Rizal, Occidental Mindoro nito lamang Martes, Oktubre 3 bandang alas-4 hanggang alas-6 ng hapon. Tumigil lamang ang pambubugbog sa 3 ng sinugod sila ng mga katutubong Buhid. Paulit-ulit na itinatanong sa 3 habang binubugbog kung nasaan na ang mga NPA na kanilang itinatago. Hanggang ngayon, hindi pa makagulapay ang tatlong biktima. Kasabay at bukod sa 3 binugbog, iligal na hinuli din ng mga pasista si Nano Dam in na taga-sityo Albunan.

b. Dalawang kaso naman ng panggagahasa sa kababaihan (isang katutubo na nangangalang Ana – di tunay na pangalan at isang di-katutubo na nangangalang Rose – hindi din tunay na pangalan) ng mga elemento 203rd Bde at CAFGU ang naitala sa Barangay Hagan at Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro nitong Agosto. Si Rose kasama ang dalawa pang kababaihan ay naliligo sa tulay ng Panluan, Hagan, Bongabong nang gahasain ng mga CAFGU noong Agosto 28. Tinatakot at pinipilit ng mga pasista ang biktima at kapamilya ng biktima upang pumayag na ipaareglo lamang ang kaso. Si Ana naman ay biktima ng panggagahasa na naganap sa Brgy. Lisap na inareglo lamang sa halagang P30 000 ng mga pasista. Bukod pa rito, dumaranas ang mga kababaihang katutubo ng pambabastos sa sayawan sa sityo Alyanon at pagpapamiting sa kababaihan ng alas-11 ng gabi.

c. Paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw ng produkto at pagkatay ng baboy at kambing ng mga katutubo, ganondin ang pangungutang sa mga tindahan ng hindi binabayaran.

d. Iligal na pag-imbestiga at pagbabanta ng mga elemento ng 76IB kina Ombeng Gaid at Loida Ribon na taga Brgy Hagupit at kela Boy Victoriano ng Brgy Tawas, Bongabong. Pinagbabantaan silang ikukulong sa loob ng 6 na taon dahil sa paglabag sa Anti Terrorism Law matapos nilang aminin na nagpakain sila ng NPA noong nakaraang taon.

Mga patunay ito ng kasinungalingan ni Cabangbang na walang apektadong sibilyan sa kanilang operasyong militar. Ito ang tunay na mukha ng “kabutihang” ipinagmamalaki ng utusang asong AFP-PNP-MIMAROPA sa publiko: ang makahayop na kalagayan ng mga katutubo sa ilalim ng mga ipinangangalandakang FMO at RCSPO.

Kinasusuklaman at kinamumuhian ng mamamayang Mindoreño ang mga pulis at sundalong walang ginawa kundi pahirapan sila at pagkaitan ng mapayapang buhay. Lalo lamang kumukulo ang kolektibong galit ng mamamayan sa panibagong krimen ng estado at pagmamalinis. Tigmak ng dugo ang kamay ni BGen Cabangbang at ng buong 203rd Bde-PNP-MIMAROPA sa utang na dugo at pinsalang dinulot sa mamamayang Mindoreño. Lalo lamang nitong pinag-aalab ang determinasyon ng mamamayan na sumalig sa demokratikong rebolusyong bayan (DRB) upang wakasan ang karahasan at kawalang katarungang itinataguyod ng bulok na reaksyunaryong estado.

Sa panahong ninonormalisa ng palalong pasistang pwersa ang kultura ng impunidad at kawalang katarungan, mas lalong dapat magbigkis ang mamamayang Mindoreño at isulong ang DRB hanggang sa tagumpay. Paalingawngawin sa buong isla ang paglaban ng mamamayan sa pasimo at ubos-kayang magmulat, mag-organisa, at magpakilos ng lahat ng mamamayang naniniwala sa pagtataguyod sa karapatang pantao. Bumuo ng malapad na alyansa mula sa lahat ng sektor na nagtataguyod ng karapatan ng mga sibilyan.

Pinakamahalaga, palakasin ang paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng pagsampa sa BHB at pagsulong ng armadong pakikibaka. Ito lamang ang magtitiyak na magugupo ang armadong pasistang pwersa at ang nagnanaknak na pundasyon ng bulok na estado upang mapalitan ng tunay at makatarungang Demokratikong Gubyernong Bayan, ang tunay na gubyerno ng mamamayang api.

Palayain ang mga bilanggong pulitikal!
Panagutin ang 203rd Brigade sa kanilang mga krimen laban sa mamamayang Mindoreño!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!###

Panagutin si BGen Cabangbang at ang 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa iligal na pagdakip sa tatlong aktibista at mga karumal-dumal na krimen laban sa mga Mindoreño!