3 armadong aksyon ng BHB sa loob ng 2 araw

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Ambus sa Albay, operasyong haras sa Negros at tsekpoynt sa Surigao del Sur ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Agosto. Dagdag dito ang tagumpay ng BHB-Nueva Ecija sa isang engkwentro sa Special Action Force ng mga pulis.

Inambus ng isang yunit ng BHB ang hindi kukulangin sa 20 sundalo ng magkasanib na tropa ng 31st IB at 49th IB sa Barangay Mamlad, Pio Duran, Albay noong Agosto 31. Dalawa ang napaslang sa mga sundalo. Ang aksyong ito ay bahagi ng pagsisikap ng BHB na parusahan ang mga abusado at pasistang tropa ng AFP.

Ang naturang yunit ng AFP ay tatlong linggo nang naghahalihaw at naghahasik ng takot sa mamamayan sa hangganan ng Pio Duran, Albay at Donsol, Sorsogon.

Sa Negros Oriental, dalawa ang napatay habang isa ang nasugatan sa inilunsad na aksyong harasment ng BHB laban sa mga sundalo ng Alpha Coy Detachment ng 62nd IB noong Agosto 30 sa Sityo Casingan, Barangay Trinidad sa Guihulngan City.

Tugon ito ng BHB sa panggigipit at panghaharas ng militar sa mga sibilyang komunidad kabilang na ang panunutok ng baril kay Johnny Dela Peña sa kanyang bahay sa Sityo Ngalan, Barangay Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 23 habang hinahalughog ang kanyang bahay. Niransak din ang bahay na tinutuluyan nina Eboy Pitulan, Jonard Pitulan, Tornie Pitulan at ni Linda Villacoher, pawang mga magsasaka at residente sa naturang lugar.

Nagtayo ng isang tsekpoynt at hinarang ng BHB ang mga elemento ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (SACLEO), isang modus operandi sa paghahasik ng lagim sa mga komunidad, lulan ng isang sasakyan sa Barangay Libas Gua, San Miguel, Surigao del Sur noong Agosto 30. Layon ng tsekpoynt na hadlangan ang planong panggagahis ng mga pulis sa mga sibilyan. Sa halip na huminto, nagpaputok at kumaripas ng takbo ang mga ito.

Samantala, dalawang pasistang Special Action Force (SAF) ang napatay at hindi pa kumpirmado kung ilan ang nasugatan sa engkwentro sa pagitan ng BHB at magkasanib na pwersa ng 91st IB, 84th IB, 2nd Special Action Battalion, at SAF noong Setyembre 1 sa hangganan ng Gabaldon at Gen. Tinio Nueva Ecija. Walang kaswalti sa panig ng mga Pulang mandirigma ng BHB-Nueva Ecija.

3 armadong aksyon ng BHB sa loob ng 2 araw