Ang Bayan | September 7, 2022

,

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya


Pagtutuwid sa isyu Tomo LIII Blg. 17, Setyembre 7, 2022

Sa pahina 3, artikulo na “Anak at manugang ni Ka Oris, pinatay ng AFP,” ang tunay na pangalan ni Angie Polandres Salinas, asawa ni Vincent Madlos, ay Glorivic Campos Belandres. And impormasyong ito ay alinsunod sa pahayag ni Ka Maria Malaya, tagapagsalita ng NDF-NEMR na may petsang Setyembre 6, 2022. (Natanggap ng patnugutan ang pahayag sa gabi ng Setyembre 7.)

Ang Bayan | September 7, 2022